Elektroiskrové obrábanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Elektroiskrové obrábanie (angl. EDM – Electrical discharge machining) je spôsob elektroerozívneho obrábania elektricky vodivého materiálu, pri ktorom k úberu materiálu dochádza elektroabrazívnym pôsobením elektrickej iskry (pôsobením pulzného elektrického výboja). Jednou elektródou pri obrábaní je samotný obrobok.

Technológia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri takomto spôsobe obrábania sa nástroj (druhá elektróda) priblíži k obrobku na takú vzdialenosť, aby preskočila iskra ktorá vytrhne z povrchu obrobku malú čiastočku lokálne roztaveného kovu. Pre zvýšenie účinku, zabráneniu oxidácie a opaľovania pracovnej elektródy, zabráneniu vytvorenia elektrického oblúka, lokálnemu chladeniu a odplavovaniu triesok sa celý proces obrábania uskutočňuje v kvapaline (dielektrická – olej, petrolej, transformátorový olej). Veľkosť úberu závisí od veľkosti a intenzity elektrického prúdu, od druhu obrábaného materiálu, materiálu nástroja a vlastností pracovnej kvapaliny. Drsnosť povrchu je pomerne vysoká. Nástroj je vyrobený z mosadze, medi alebo grafitu (elektrografit, wolfrámová meď, grafitové kompozity). Možno obrábať každý vodivý materiál.


Tvar nástroja je negatívom tvaru vytváranej dutiny. Čiže pri zhotovovaní valcovej diery je nástrojom valcová tyčinka (drôt). Taktiež pri vyiskrovaní je nástrojom drôt vhodného priemeru. Zdrojom impulzného výboja je kondenzátor alebo polovodičový menič. Výkon pri obrábaní ocele je cca 5 000 mm3.min-1. Dosahovaná drsnosť povrchu Ra = 15 μm.

Nástroj sa prisunie do blízkosti obrobku. Po každom nabití kondenzátorov preskočí medzi nástrojom a obrobkom iskra, ktorá vytrhne z obrobku čiastočku materiálu. Prúdové hodnoty sú regulované podľa veľkosti diery a druhu materiálu obrobku.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Technológia sa používa pri výrobe zápustkových dutín, prievlakov, trysiek, pri odstraňovaní zalomených nástrojov (vrták, závitník) z dier (tzv. vyiskrovanie).

Elektroiskrové hĺbenie[upraviť | upraviť zdroj]

Elektroiskrové hĺbenie je založené na kopírovaní tvaru nástrojovej elektródy, ktorá je zatláčaná do obrobku. Opakovanými výbojmi dochádza k nataveniu a vymršťovaniu častíc materiálu do priestoru medzi obrobok a nástroj. Priestor sa uvoľní odplavením častíc a nástroj sa posúva hlbšie. Výsledný tvar otvoru vznikne odkopírovaním tvaru nástrojovej elektródy. Elektroiskrové hĺbenie sa používa pri výrobe dutín zápustiek, foriem, prievlakov a pod.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Ing. Jaroslav Řasa, CSc.,Ing. Zuzana Kerečaninová: Nekonvenční metody obrábění