Preskočiť na obsah

Environmentálná záťaž

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka predstavujúce závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu[1], ktoré však nespadajú do kategórie environmentálnej škody.[2] Ide o široké spektrum znečistenia životného prostredia, napr. územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.[3]

Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.[1]

Prieskum, monitoring a sanácia environmentálnych záťaží sa považujú za geologické práce a vzťahujú sa ne preto všetky relevantné ustanovenia geologického zákona.[4]

Slovenská agentúra životného prostredia eviduje na Slovensku 304 environmentálnych záťaží a 906 pravdepodobných environmentálnych záťaží. Ďalších 817 lokalít je považovaných za sanované alebo rekultivované.[5] Jedným z problémov odstránenia týchto záťaží je aj fakt, že mnohé bývalé podniky, ktorých činnosť spôsobila vznik environmentálných záťaží už neexistujú. Za ich odstránenie bol zodpovedný štát prostredníctvom príslušného ministerstva.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b S-EPI. Zákon č. 569/2007 Z. z.Zákon o geologických prácach (geologický zákon) [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2021-12-03]. Dostupné online.
  2. S-EPI. Zákon č. 359/2007 Z. z.Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2021-12-03]. Dostupné online.
  3. Environmentálne záťaže [online]. enviroportal.sk, [cit. 2021-12-03]. Dostupné online.
  4. FRANKOVSKÁ, Jana; SLANINKA, Igor; KORDÍK, Jozef; JURKOVIČ, Ľubomír; GREIF, Vladimír, ŠOTTNÍK, Peter; DANANAJ, Ivan; MIKITA, Slavomír; DERCOVÁ, Katarína Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. ISBN 978-80-89343-39-3.
  5. IS EZ [online]. envirozataze.enviroportal.sk, [cit. 2021-12-03]. Dostupné online.
  6. RTVS, TASR. Poslanci schválili novelu týkajúcu sa sanácií envirozáťaží [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, [cit. 2021-12-03]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]