Esej

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Esej (z angl. essay < fr. essai = skúška, literárny pokus < lat. exagium = váženie) je literárny odborne-publicistický žáner stredného alebo kratšieho rozsahu, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa. Autor eseje posudzuje problém v širšom kontexte, argumentuje, komentuje súčasné riešenia a naznačuje nové. Esej je často písaná živým, obrazným jazykom.

Druhy esejí[upraviť | upraviť zdroj]

 • literárnohistorické
 • jazykovedné
 • prírodovedné

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • Je subjektívno-objektívny žáner.
 • Pisateľ využíva svoje vnútro.
 • Používa výkladový slohový postup, ale aj s opisom. Opisná esej sa využíva hlavne v literárnej vede, menej vo vedeckých prácach.
 • Prehodnocuje sa názor na všeobecne známu otázku, ale esej je odbornejšia.
 • Vyžaduje predchádzajúce odborné vedomosti.
 • Je koncepčne uvoľnená. Nemá úvod, jadro a záver.
 • Začína in medias res.
 • Nemá typický koniec, pisateľ ju môže ukončiť kedykoľvek a akokoľvek (A. Matuška: Štúrovci – čo je subjektívno-objektívny žáner? je ukončená tromi bodkami).
 • Nemusia sa využívať myšlienkové operácie.
 • V odbornej eseji sa používajú priame výrazové prostriedky. Priamo, odborne pomenúvajú sa javy skutočnosti. Využíva sa koordinácia, vyratúvanie.
 • Vety sú krátke, dlhé, dokončené, nedokončené a opytovacie.
 • Rozsah: Klasická esej má asi 15 strán, ale môže varírovať: od 2 do 50 strán. V niektorých prípadoch môže mať esej iba niekoľko viet.

Tradície eseje[upraviť | upraviť zdroj]

Anglosaská[upraviť | upraviť zdroj]

Esej má podobu úvahy. Je to zamyslenie sa kratšieho rozsahu. Vypracovanie tohto typu eseje je častou úlohou na amerických stredných školách.

Francúzska[upraviť | upraviť zdroj]

Odborné pojednanie väčšieho rozsahu.

Česká[upraviť | upraviť zdroj]

Esej sa zaoberá kultúrnou či filozofickou problematikou, prípadne rieši významnú aktuálnu spoločenskú tému.

Slovenskí esejisti[upraviť | upraviť zdroj]