Preskočiť na obsah

Faktoring

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Faktoring je metóda financovania krátkodobých úverov poskytnutých pri dodávkach tovaru a služieb.

Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok bez postihu (bezregresný), alebo s postihom (regresný) voči pôvodnému veriteľovi. Faktoring je teda forma financovania, ktorá pomáha spoločnostiam s problémami s peňažnými tokmi (cash flow) v dôsledku odložených platieb ich klientov. Faktorom, teda protistranou faktoringového obchodu je je najčastejšie faktoringová spoločnosť. Základom pre vzťah je faktoringová zmluva, ktorá stanovuje práva a povinnosti oboch strán. Cenou faktoringu je faktoringová provízia (0,8–3 % z pohľadávky), ktorá je tvorená rizikovou zložkou a nákladmi súvisiacimi so spracovaním faktoringu. Faktoring sa zvykne používať i v zahraničnom obchode.

Faktoring rozdeľujeme:

podľa spätného postihu (regresu) na Klienta na:

  • Regresný faktoring
  • Bezregresný faktoring

podľa geografického zamerania:

  • Tuzemský faktoring
  • Zahraničný (exportný a importný) faktoring

podľa počtu subjektov vo faktoringovom reťazci na:

  • Priamy faktoring
  • Dvojfaktorový faktoring


Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]