Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Palác Lažanských, budova Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe - nárožie Národnej třídy a Smetanovho nábrežia.

Filmová a televízna fakulta (FAMU) je jednou z troch fakúlt Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU, FAMU, HAMU). Jej študenti sú vzdelávaní predovšetkým pre profesie spojené s filmom, televíziou, elektronickými médiami i tradičnými oznamovacími prostriedkami.

Študijné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

Študenti zo začiatku štúdia prechádzajú spoločným programom, ktorý ich uvedie do súvislostí všetkých odborov, ktoré sa na FAMU študujú, súčasne sa už profilujú vo svojich vlastných študijných odboroch:

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta bola založená ako súčasť Akadémie múzických umení 28. novembra 1946. Na prelome 50. a 60. rokov sa FAMU stala prirodzeným centrom českej novej vlny, ktorá svojimi dielami znamenala dosiaľ najvýraznejší prínos svetovej kinematografii. Navzdory silnému ideologickému dohľadu, ktorý bol v dobe normalizácie uplatňovaný aj na umeleckých vysokých školách, bola FAMU vždy ovplyvnená liberálnym duchom. Až do konca osemdesiatych rokov 20. storočia však bola úzko spätá so štátno-monopolným filmovým a televíznym priemyslom. Po roku 1990 sa celá AMU transformovala zo štátnej na verejnú vysokú školu. V súčasnej dobe je naplno zapojená do celoeurópskej siete vysokých škôl, ktoré prijali tzv. bolonskú dohodu, ktorá umožňuje väčšie prepojenie štúdia a medzinárodné stáže a študijné pobyty. FAMU má rad partnerských škôl tiež v USA, napr. New York University, Emmerson College, CalArts, University of Miami, American University.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Študijné plány FAMU stáli od začiatku na rovnováhe medzi praktickými cvičeniami a vzdelaním univerzitného typu. Po roku 2002 prešla FAMU generačnou a koncepčnou premenou, ktorej cieľom bolo väčšie otvorenie školy ako vo vnútri, medzi odbormi, tak smerom von, najmä do zahraničia. Došlo k posilneniu vzdelávacieho komponentu študijných plánov, súčasne sa pre študentov rozšírili i možnosti tvorby praktických cvičení, najmä v tzv. vnútornom grante. Na FAMU začali tiež v ďaleko väčšej miere hosťovať českí i zahraniční pedagógovia a umelci ako Jean-Claude Carrière, Brendan Ward, Linda Aronson, Henry Hills a mnohí ďalší. Vďaka americkému Trust For Mutual Understanding poriada FAMU od roku 2005 série workshopov s najvýznamnejšími experimentálnymi filmármi z USA. Filmy študentov FAMU, najmä absolventské projekty sa často objavujú v distribučnej sieti kín - napr. Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundu alebo Ztracená dovolená Lucie Králové. Študenti FAMU poriadajú každú jeseň súťažnú prehliadku FAMUfest, kde sa najširšej verejnosti predstavuje výber filmov, ktoré študenti FAMU v uplynulom roku nakrútili. FAMU, rovnako ako väčšina ďalších umeleckých fakúlt, tradične patrí k školám s najvýraznejším rozdielom medzi počtom prihlásených a prijatých študentov. V prijímacom konaní však rozhoduje predovšetkým talent uchádzačov. FAMU poriada dvakrát v roku deň otvorených dverí, kedy je možné konzultovať s pedagógmi na všetkých katedrách FAMU.

Od 90. rokov existuje v Česku rad študijných programov podobného zamerania na iných verejných vysokých školách a súkromných vyšších odborných školách (napr. v Prahe, Brne, Ústí nad Labem, Písku, Opave, v Zlíne).

Vybavenie fakulty a financovanie štúdia[upraviť | upraviť zdroj]

FAMU sídli v paláci Lažanských na Smetanovom nábreží 2, Praha 1. Okrem toho má ešte budovu Štúdia FAMU v Klimentskej ulici 2, Praha 1, ktorá je vybavená profesionálnou filmovou a televíznou technikou, strižňami, miešacou halou a postprodukčným oddelením. Študenti FAMU majú k dispozícii klasickú filmovú techniku (16 mm a 35 mm) ako aj moderné digitálne snímacie a postprodukčné zariadenie. Študenti fotografie majú k dispozícii Štúdio Katedry fotografie a ateliéry ako v hlavnej budove FAMU, tak v budove AMU na Malej Strane a v Beroune. Náklady na realizáciu praktických cvičení sú hradené z rozpočtu školy (teda zo štátneho rozpočtu), a to až do výšky, ktorá je daná popisom týchto cvičení. Zahraniční študenti, ktorí študujú v rôznych v programoch v rámci katedry FAMU Interantional, hradia svoje štúdium i svoje praktické cvičenia sami. Pedagógovia FAMU, najmä Miloš Vojtěchovský, stáli pri zrode Inštitútu intermédií, ktorý spoluzaložila AMU s Českým vysokým učením technickým. Inštitút Intermédií (IIM) vytvára od roku 2003 platformu pre medzinárodnú spoluprácu študentov a pedagógov technických a umeleckých odborov.

Významní pedagógovia[upraviť | upraviť zdroj]

Dekani FAMU[upraviť | upraviť zdroj]

Výber študentov a absolventov[upraviť | upraviť zdroj]

Titulom Doctor honoris causa AMU boli ocenení o. i.:

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]