František Novosád

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Prof. PhDr. František Novosád, CSc. je slovenský povodne marxisticko-leninský filozof, historik filozofie, prekladateľ, hlavný redaktor časopisu Filozofia do roku 2006. Novosád sa špecializuje na dejiny filozofie 19. stor. a 20. stor. a výskum sociálnej filozofie. Je vedúcim Oddelenia sociálnej filozofie na Filozofickom ústave SAV[1]. V súčasnosti je aj prorektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA.

Dielo[edit | edit source]

  • Premeny buržoáznej filozofie, 1986
  • Vysvetľovanie rukami, 1995
  • Doba X. Bratislava: IRIS 2007
  • Útržky o Slovensku. Bratislava: Kalligram 2010
  • Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Bratislava: Hronka 2014
  • V zrkadle kultúry. Bratislava: IRIS 2016
  • Idey na trhovisku. Bratislava: IRIS 2016

Referencie[edit | edit source]

  1. Oddelenie sociálnej filozofie FiÚ SAV [online]. FiÚ SAV, [cit. 2017-04-06]. Dostupné online.

Externé odkazy[edit | edit source]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.