Generálne gubernátorstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je článok o územnosprávnej jednotke Ruskej ríše. O nacistickej okupačnej moci v Poľsku počas druhej svetovej vojny pozri Generálny gouvernement.

Generálne gubernátorstvo bola územnosprávna jednotka Ruskej ríše v rokoch 17751917, na čele ktorej stál generálny gubernátor. Jedno generálne gubernátorstvo sa zvyčajne skladalo z troch najbližších s ním hraničiacich gubernií alebo oblastí.

Mestá Moskva a Petrohrad so svojimi guberniami vytvárali samostatné generálne gubernátorstvá. Na území Ruského impéria ich bolo osem a jedno Kaukazské miestodržiteľstvo ako samostatná administratívna jednotka v sústave 6 gubernií, 5 oblastí a 2 okruhov.