Gymnázium (Nové Zámky, M. R. Štefánika 16)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gymnázium Nové Zámky je gymnázium v Nových Zámkoch, nachádza sa na ulici M. R. Štefánika 16 a vzniklo v roku 1842. V súčasnosti poskytuje vzdelávanie v humanitnej i prírodovednej oblasti. Až 98% jej absolventov je prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.[chýba zdroj] Viacerí učitelia gymnázia sú autormi a spoluautormi učebníc, spolupracovali a spolupracujú na tvorbe metodických materiálov a podobne.

Z histórie[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatkom 19. storočia dochádza k rýchlemu rozmachu Nových Zámkov. Industrializácia a rozvíjajúci sa hospodársky život podnietili aj zintenzívnenie duchovného života, výrazne stúpol záujem o oblasť vzdelávania, čo viedlo v 30. rokoch 19.storočia k úsiliu o založenie gymnázia. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku mal učiteľ József Zibrényi, ktorý zorganizoval verejnú finančnú zbierku na podporu založenia gymnázia.

Najdôležitejšie medzníky z histórie školy[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2. októbra 1842 – otvorenie
 • 1850 – zavedené odborné vyučovanie
 • do r. 1883 – škola má katolícky ráz
 • 1899 – štúdium ukončili prví maturanti
 • 2. november 1938 – Nové Zámky boli pričlenené k Maďarsku a 8. novembra 1938 dostala škola nový názov: Maďarské kráľovské štátne gymnázium Petra Pázmánya v Nových Zámkoch; slovenské oddelenie zaniklo
 • 16. máj 1945 – zrušenie maďarského gymnázia a vznik Štátneho gymnázia v Nových Zámkoch; Šurianske štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským bolo premiestnené do Nových Zámkov
 • 10. september 1945 – začiatok vyučovania po ukončení II.svetovej vojny; popri materinskom jazyku sa vyučovali jazyky: francúzsky, nemecký i latinský
 • 30. október 1945 – svoju činnosť obnovil Samovzdelávací krúžok Antona Bernoláka
 • školské zákony z roku 1948 a 1953 položili základy jednotnej všeobecnovzdelávacej školy
 • po 17. novembri 1989 došlo k znovurozdeleniu maďarského a slovenského oddelenia
 • 90-te roky 20. storočia – vzrástol význam vyučovania cudzích jazykov, humanitné vyučovacie predmety sa dostali do popredia, ustúpili odborné predmety, niektoré boli i zrušené, nastala väčšia variabilita vo výbere vyučovacích predmetov v 3. a 4. ročníku

Historické zmeny názvu gymnázia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2. október 1842 – Katolícke gymnázium
 • 19. jún 1925 – Československé štátne reálne gymnázium s maďarskými pobočkami
 • 8. november 1938 – Maďarské kráľovské štátne gymnázium Petra Pázmánya v Nových Zámkoch
 • 16. máj 1945 – Štátne gymnázium v Nových Zámkoch
 • od šk. roku 1961/1962 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola
 • 2004 – osamostatnenie maďarského gymnázia
 • 2006 – maďarské gymnázium prijalo názov Gymnázium Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch (Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Érsekújvár), slovenské gymnázium názov Gymnázium Nové Zámky.

Súčasnosť (2011)[upraviť | upraviť zdroj]

Aktuálne na gymnáziu študuje vyše 800 žiakov v 30 triedach. V škole sa nachádza biologické, chemické a fyzikálne laboratórium, 5 jazykových učební, 4 učebne výpočtovej techniky a špecializovaná trieda výchovných predmetov, kde sa vyučujú hodiny estetickej, etickej a náboženskej výchovy. Žiakom je prístupná aj školská knižnica a učebne výpočtovej techniky. Škola je dnes zameraná najmä na štúdium jazykov (4 i 8 ročné štúdium). Momentálne si žiaci môžu vybrať zo 6 cudzích jazykov: angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny a ruštiny. Gymnázium poskytuje možnosť certifikácie vzdelávania v nemeckom jazyku. Každoročne žiaci absolvujú DSD skúšku (Deutsches Sprach Diplom).

Momentálne sa na škole nachádzajú aj zahraniční študenti z USA a Mexika. Naopak žiaci gymnázia sa zúčastňujú zahraničných stáží v Anglicku, Spojených štátov amerických a Nemecku.

Viacerí žiaci sú úspešní v mimoškolských aktivitách, olympiádach a medzinárodných súťažiach (Boris Garami – fyzikálne súťaže a skonštruovanie robota, Erik Andris – chemické súťaže a olympiády, Andrea Baloghová – medzinárodné kolo olympiády v španielskom jazyku a ďalší).

Absolventi a študenti[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 47°59′16″S 18°10′01″V / 47,987828°S 18,167042°V / 47.987828; 18.167042