Hlavičkatá kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Os capitatum ľavej ruky, pohľad na palmárnu stranu.
Os capitatum ľavej ruky, pohľad na dorzálnu stranu.

Hlavičkatá kosť (lat. os capitatum) patrí medzi kosti hornej končatiny.

Je uložená v distálnom rade zápästných kostí, medzi lichobežníkovitou menšou kosťou (lat. os trapezoideum) a hákovou kosťou (lat. os hamatum). Proximálne má hlavicu, caput ossis capitati. Mediálne má plôšku pre spojenie s hákovou kosťou (lat. os hamatum), laterálne pre lichobežníkovitú menšiu kosť (lat. os trapezoideum), distálne pre spojenie s II., III., a IV. metakarpom.