Hodnosti United States Armed Forces

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hodnosti United States Armed Forces, resp. hodnosti Ozbrojených síl Spojených štátov sú odlišné v závislosti od danej zložky ozbrojených síl, ktorými sú United States Army (Armáda Spojených štátov), United States Air Force (Vzdušné sily Spojených štátov), United States Navy (Námorníctvo Spojených štátov), United States Marine Corps (Námorná pechota Spojených štátov) a United States Coast Guard (Pobrežná stráž Spojených štátov).

V tabuľkách sú uvedené rovnocenné hodnosti[pozn 1] Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v súlade s normou NATO STANAG 2116,[1] zákonom č. 346/2005[2] a nariadením ministerstva obrany SR č. 20/2006.[3]

United States Army (Armáda Spojených štátov)[upraviť | upraviť zdroj]

Schválené formy oslovovania nositeľov poddôstojníckych hodností sú Private, Specialist, Sergeant, First Sergeant a Sergeant Major. Schválená forma oslovovania nositeľa hodnosti Master Seargeant je síce Sergeant, avšak v praxi sa zaužívalo oslovenie Master Seargeant.[4]

Schválená forma oslovovania nositeľa práporčíckych hodností (Warrant Officers 1 – 5) je Mister resp. Mrs. / Miss. / Ms.,[pozn 2]avšak v praxi sa pre nositeľov hodností Chief Warrant Officer 2 – 5 zaužívalo oslovenie Chief.[4]

Všeobecne Mužstvo[pozn 3] Poddôstojníci
NATO kód OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 nezaraďované
Platová trieda E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Rukávový znak žiaden Private (PV2) Private First Class (PFC) Specialist (SPC) Corporal (CPL) Sergeant (SGT) Staff Sergeant (SSG) First Class Sergeant (SFC) Master Sergeant (MSG) First Sergeant (1SG) Sergeant Major (SGM) Command Sergeant Major (CSM) Sergeant Major of the Army (SMA)
Názov training Private Private Private First Class Specialist Corporal Sergeant Staff Sergeant First Class Sergeant Master Sergeant First Sergeant Sergeant Major Command Sergeant Major Sergeant Major of the Army
Rovnocenná hodnosť v OS SR vojak 1. stupňa vojak 2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster štábny nadrotmajster nie je
Skratka PV1 PV2 PFC SPC CPL SGT SSG SFC MSG 1SG SGM CSM SMA
Všeobecne Práporčíci
NATO kód WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5
Platová trieda W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Insígnia Warrant Officer 1 (WO1) Chief Warrant Officer 2 (CW2) Chief Warrant Officer 3 (CW3) Chief Warrant Officer 4 (CW4) Chief Warrant Officer 5 (CW5)
Náplecník modrej uniformy Warrant Officer 1 (WO1) Chief Warrant Officer 2 (CW2) Chief Warrant Officer 3 (CW3) Chief Warrant Officer 4 (CW4) Chief Warrant Officer 5 (CW5)
Názov Warrant Officer 1 Chief Warrant Officer 2 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 5
Rovnocenná hodnosť v OS SR podpráporčík práporčík nadpráporčík nie je nie je
Skratka WO1 CW2 CW3 CW4 CW5
Všeobecne Čakatelia na dôstojníkov Dôstojníci
nižší
Dôstojníci
vyšší
Generáli
NATO kód Student Officer OF(D) OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10
Platová trieda E-5 / E-6, príp. vyššia[pozn 4] O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Special
Insignia rôzne rôzne Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN) General of the Army (GA)
Náplecník Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN) General of the Army (GA)
Náplecník modrej uniformy Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN) General of the Army (GA)
Názov Officer Cadet Officer Candidate Second Lieutenant First Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier General Major General Lieutenant General General General of the Army
Rovnocenná hodnosť
v OS SR
nie je nie je poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny generál generálmajor generálporučík generál nie je
Skratka nie je 2LT 1LT CPT MAJ LTC COL BG MG LTG GEN GA

United States Air Force (Vzdušné sily Spojených štátov)[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecne Mužstvo[pozn 5] Poddôstojníci
NATO kód OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 nezaraďované
Platová trieda E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Rukávový znak žiaden Airman (Amn) Airman First Class (A1C) Senior Airman (SrA) Staff Sergeant (SSgt) Technical Sergeant (TSgt) Master Sergeant (MSgt) First Master Sergeant (1MSgt) Senior Master Sergeant (SMSgt) First Senior Master Sergeant (1SMSgt) Chief Master Sergeant (CMSgt) First Chief Master Sergeant (1CMSgt) Command Chief Master Sergeant (CCMSgt) Chief Master Sergeant of the Air Force (CMSAF)
Názov Basic Airman Airman Airman First Class Senior Airman Staff Sergeant Technical Sergeant Master Sergeant Senior Master Sergeant Chief Master Sergeant Command Chief Master Sergeant Chief Master Sergeant of the Air Force
Rovnocenná hodnosť v OS SR vojak 1. stupňa vojak 2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster štábny nadrotmajster nie je
Skratka AB Amn A1C SrA SSgt TSgt MSgt SMSgt CMSgt CCMSgt CMSAF
Všeobecne Práporčíci (nepoužíva sa od roku 1992)
NATO kód WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5
Platová trieda W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Insígnia Warrant Officer 1 (WO1) Chief Warrant Officer 2 (CW2) Chief Warrant Officer 3 (CW3) Chief Warrant Officer 4 (CW4) Chief Warrant Officer 5 (CW5)
Názov Warrant Officer 1 Chief Warrant Officer 2 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 5
Rovnocenná hodnosť v OS SR podpráporčík práporčík nadpráporčík nie je nie je
Skratka WO1 CW2 CW3 CW4 CW5
Všeobecne Čakatelia na dôstojníkov Dôstojníci
nižší
Dôstojníci
vyšší
Generáli
NATO kód Student Officer OF(D) OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10
Platová trieda O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Special
Insignia rôzne rôzne Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN) General of the Army (GA)
Náplecník Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN) General of the Army (GA)
Názov Officer Cadet Officer Candidate Second Lieutenant First Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier General Major General Lieutenant General General General of the Army
Rovnocenná hodnosť
v OS SR
nie je nie je poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny generál generálmajor generálporučík generál nie je
Skratka nie je 2LT 1LT CPT MAJ LTC COL BG MG LTG GEN GA

United States Navy (Námorníctvo Spojených štátov)[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecne Mužstvo[pozn 6]
NATO kód OR-1 OR-2 OR-3
Platová trieda E-1 E-2 E-3
Rukávový znak žiaden rukávový znak nepoužívajú Seaman Apprentice (SA) / Hospitalman Apprentice (HA) Fireman Apprentice (FA) Airman Apprentice (AA) Constructionman Apprentice (CA) Seaman (SN) / Hospitalman (HN) Fireman (FN) Airman (AN) Constructionman (CN)
Insígnia na golieri nedisponujú žiadnou insígniou Seaman Apprentice (SA) / Hospitalman Apprentice (HA) Fireman Apprentice (FA) Airman Apprentice (AA) Constructionman Apprentice (CA) Seaman (SN) / Hospitalman (HN) Fireman (FN) Airman (AN) Constructionman (CN)
Názov Seaman / Hospitalman Recruit Fireman Recruit Airman Recruit Constructionman Recruit Seaman / Hospitalman Apprentice Fireman Apprentice Airman Apprentice Constructionman Apprentice Seaman / Hospitalman Fireman Airman Constructionman
Skratka SR / HR FR AR CR SA / HA FA AA CA SN / HN FN AN CN
Všeobecne Poddôstojníci
NATO kód OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 nezaraďované
Platová trieda E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Rukávový znak Petty Officer Third Class (PO3) tzv. Good Conduct bvarianta

Petty Officer Third Class (PO3)
Petty Officer Second Class (PO2) tzv. Good Conduct varianta

Petty Officer Second Class (PO2)
Petty Officer First Class (PO1) tzv. Good Conduct varianta

Petty Officer First Class (PO1)
Chief Petty Officer (CPO) tzv. Good Conduct varianta

Chief Petty Officer (CPO)
Senior Chief Petty Officer (SCPO) tzv. Good Conduct varianta

Senior Chief Petty Officer (SCPO)
Master Chief Petty Officer (MCPO) tzv. Good Conduct varianta

Master Chief Petty Officer (MCPO)
Fleet Master Chief Petty Officer (FLTCM) / Force Master Chief Petty Officer (FORCM) Command Master Chief Petty Officer (CMC) Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON)
Insígnia na golieri Petty Officer Third Class (PO3) Petty Officer Second Class (PO2)

Petty Officer Second Class (PO2)
Petty Officer First Class (PO1)

Petty Officer First Class (PO1)
Chief Petty Officer (CPO) Senior Chief Petty Officer (SCPO) Master Chief Petty Officer (MCPO) Fleet Master Chief Petty Officer (FLTCM) / Force Master Chief Petty Officer (FORCM) Command Master Chief Petty Officer (CMC) Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON)
Názov Petty Officer Third Class Petty Officer Second Class Petty Officer First Class Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer Fleet / Force Master Chief Petty Officer Command Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer of the Navy
Skratka PO3 PO2 PO1 CPO SCPO MCPO FLTCM / FORCM CMC MCPON
Všeobecne Práporčíci
NATO kód WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5
Platová trieda W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Insígnia
Náplecník
Warrant Officer 1 (WO-2) Chief Warrant Officer 2 (CWO-2) Chief Warrant Officer 3 (CWO-3) Chief Warrant Officer 4 (CWO-4) Chief Warrant Officer 5 (CWO-5)
Názov Warrant Officer 1 Chief Warrant Officer 2 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 5
Skratka WO-1 CWO-2 CWO-3 CWO-4 CWO-5
Všeobecne Čakatelia na dôstojníkov Dôstojníci
nižší
Dôstojníci
vyšší
Generáli
NATO kód Student Officer OF(D) OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9 OF-10
Platová trieda O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10 Special
Insignia Officer Candidate (OC) Ensign (ENS) Lieutenant Junior Grade (LTJG) Lieutenant (LT) Lieutenant Commander (LCDR) Commander (CDR) Captain (CAPT) Rear Admiral Lower Half (RDML) Rear Admiral Upper Half (RADM) Vice Adrmiral (VADM) Admiral (ADM) Fleet Admiral (FADM)
Názov Midshipman Officer Candidate Ensign Lieutenant Junior Grade Lieutenant Lieutenant Commander Commander Captain Rear Admiral Lower Half Rear Admiral Upper Half Vice Adrmiral Admiral Fleet Admiral
Skratka MIDN OC ENS LTJG LT LCDR CDR CAPT RDML RADM VADM ADM FADM

United States Marine Corps (Námorná pechota Spojených štátov)[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecne Mužstvo[pozn 7] Poddôstojníci
NATO kód OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 OR-9 nezaraďované
Platová trieda E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
Rukávový znak žiaden Private First Class (PFC) Lance Corporal (LCpl) Corporal (Cpl) Sergeant (Sgt) Staff Sergeant (SSgt) Gunnery Sergeant (GySgt) Master Sergeant (MSgt) First Sergeant (1stSgt) Master Gunnery Sergeant (MGySgt) Sergeant Major (SgtMaj) Sergeant Major of the Marine Corps (SgtMajMarCor)
Názov Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Gunnery Sergeant Sergeant Major Sergeant Major of the Marine Corps
Rovnocenná hodnosť v OS SR vojak 1. stupňa vojak 2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster nie je
Skratka Pvt PFC LCpl Cpl Sgt SSgt GySgt MSgt 1stSgt MGySgt SgtMaj SgtMajMarCor
Všeobecne Práporčíci (nepoužíva sa od roku 1992)
NATO kód WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5
Platová trieda W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Insígnia Warrant Officer 1 (WO1) Chief Warrant Officer 2 (CW2) Chief Warrant Officer 3 (CW3) Chief Warrant Officer 4 (CW4) Chief Warrant Officer 5 (CW5)
Názov Warrant Officer 1 Chief Warrant Officer 2 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 5
Rovnocenná hodnosť v OS SR podpráporčík práporčík nadpráporčík nie je nie je
Skratka WO1 CW2 CW3 CW4 CW5
Všeobecne Čakatelia na dôstojníkov Dôstojníci
nižší
Dôstojníci
vyšší
Generáli
NATO kód Student Officer OF(D) OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 OF-7 OF-8 OF-9
Platová trieda O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10
Insignia rôzne rôzne Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN)
Náplecník Second Lieutenant (2LT) First Lieutenant (1LT) Captain (CPT) Major (MAJ) Lieutenant Colonel (LTC) Colonel (COL) Brigadier General (BG) Major General (MG) Lieutenant General (LTG) General (GEN)
Názov Officer Cadet Officer Candidate Second Lieutenant First Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier General Major General Lieutenant General General
Rovnocenná hodnosť
v OS SR
nie je nie je poručík nadporučík kapitán major podplukovník plukovník brigádny generál generálmajor generálporučík generál
Skratka nie je 2LT 1LT CPT MAJ LTC COL BG MG LTG GEN

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Uvádzame „rovnocenné“ pretože všetky uvedené hodnosti nemožno považovať za ekvivalentné. Napr. hodnosť Sergeant Major of the Army (SMA) je v súlade s normou NATO STANAG 2116 rovnocenná so slovenskou hodnosťou štábny nadrotmajster, avšak SMA je unikátnou hodnosťou udeľovanou len jednému príslušníkovi United States Army.
 2. V súčasnosti sa používa Ms., ako oslovenie pre všetky ženy (slečny aj panie), bez ohľadu na rodinný stav.
 3. Mužstvo je slovenský termín. United States Armed Forces používajú termín non-commissioned officers (skratka NCO, príp. non-com), teda poddôstojníci.
 4. Čakatelia (študenti) na dôstojníckych školách sú zaraďovaní do platovej triedy E-5 (vrátane programu na výcvik dôstojníkov v zálohe (tzv. Reserve Officers' Training Corps, skratka ROTC), v prípade čakateľov Národnej gardy do E-6. Výnimku tvoria čakatelia, ktorí už dosiahli vyššiu platovú triedu, teda napr. držiteľ hodnosti triedy E-7 ostáva v platovej triede E-7. Celkovo plat čakateľov tvorí 35% základného platu triedy O-1.(37 U.S.C. 203(c))
 5. Mužstvo je slovenský termín. United States Armed Forces používajú termín non-commissioned officers (skratka NCO, príp. non-com), teda poddôstojníci.
 6. Mužstvo je slovenský termín. United States Armed Forces používajú termín non-commissioned officers (skratka NCO, príp. non-com), teda poddôstojníci.
 7. Mužstvo je slovenský termín. United States Armed Forces používajú termín non-commissioned officers (skratka NCO, príp. non-com), teda poddôstojníci.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. STANAG 2116: NATO Codes for Grades of Military Personnel. Edition 5. North Atlantic Treaty Organization, 2010-02-25.
 2. Zákon č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dostupné online
 3. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2006 o implementácii kódov NATO na označenie vojenských hodností.
 4. a b US Army Rank Insignia [online]. Marietta (GA): Georgia State Defense Force, rev. 2008-12-15, [cit. 2014-03-17]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]