Hydrogenperoxosíran draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydrogénperoxosíran draselný
Hydrogénperoxosíran draselný
Hydrogénperoxosíran draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KHSO5
Synonymá Hydrogénpersíran draselný
Vzhľad Biela pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 192,3 u
Molárna hmotnosť 192,27 g/mol
Hustota 1,1 - 1,2 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť vo vode:
25,6 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P301+330+331, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R8, R22, R34, R42/43
Vety S S22, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 70693-62-8
Číslo UN 3260
EINECS číslo 274-778-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydrogénperoxosíran draselný (KHSO5, staršie aj hydrogénpersíran draselný) je chemická zlúčenina široko používaná ako oxidačné činidlo. Ide o kyslú draselnú soľ kyseliny peroxomonosírovej (triviálny názov Caroova kyselina, odtiaľ aj triviálny názov peroxomonosíranov "karoáty").

Hydrogénperoxosíran draselný, spolu s hydrogénsíranom draselným a síranom draselným je súčasťou trojitej soli so vzorcom 2 KHSO5•KHSO4•K2SO4. Štandardný elektródový potenciál tejto zlúčeniny je +1,44 V s poloreakciou (redukciou) na hydrogénsíran.

HSO5 + 2 H+ + 2 e- → HSO4 + H2O

V tejto forme je karoát pomerne stabilný a komerčne dostupný napríklad od firiem Evonik (predtým Degussa) pod značkou Caroat a DuPont pod značkou Oxone; tieto značky sa stávajú súčasťou štandardného chemického slovníka.

Ilustratívna ohľadom oxidatívnej sily tejto soli v organickej chémii je oxidácia akridínových derivátov na zodpovedajúce akridín-N-oxidy.[1]

Oxiduje tiež sulfidy na sulfóny so spotrebou dvoch ekvivalentov karoátu.[2] S jedným ekvivalentom možno pohodlne a s dobrými výťažkami oxidovať sulfid na zodpovedajúci sulfoxid, nakoľko oxidácia sulfidu na sulfoxid prebieha rýchlejšia než oxidácia sulfoxidu na sulfón.

Okrem aplikácii ako oxidačné činidlo v laboratóriu a priemysle sa používa peroxomonosíran draselný aj ako účinná látka rôznych biocídov, konkrétne dezinfekčných látok; využitie tak nachádza jednak v „bezchlórovej dezinfekcii“ bazénovej vody[3] a ako účinná látka dezinfekčných prípravkov s širokým spektrom účinnosti a aplikačnými možnosťami (dezinfekcia povrchov a inštalácii v zdravotníctve, chove zvierat, sociálnych zariadeniach, v podnikoch výroby potravín atď.)[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Thomas W. Bell, Young-Moon Cho, Albert Firestone, Karin Healy, Jia Liu, Richard Ludwig, and Scott D. Rothenberger. 9-n-Butyl-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridin-4-ol. [s.l.] : [s.n.], 1993
  2. James R. McCarthy, Donald P. Matthews, and John P. Paolini. Reaction of Sulfoxides with Diethylaminosulfur Trifluoride. [s.l.] : [s.n.], 1998
  3. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2012-07-21]. Dostupné online. Archivované 2012-04-09 z originálu.
  4. http://www.bochemie.cz/dezinfekce/zdravotnictvi/plochy-a-povrchy/velke-plochy-a-povrchy/chirox-0.aspx

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hydrogenperoxosíran draselný na českej Wikipédii.