Hyperonymum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hyperonymum je nadradený pojem.

K slovu jablko sú hyperonymy napríklad slová ovocie, predmet alebo potravina. K slovu láska môžu byť hyperonymá slová cit alebo vzťah, teda ku každému z významov alebo významových odtieňov slova môže byť iné hyperonymum (iné hyperonymá).

Opakom hyperonyma je hyponymum. Hyponymum je podradený pojem k inému pojmu. Podradeným pojmom k rastline je napríklad ovocie, k ovociu napríklad jablko.

Uplatnenie[upraviť | upraviť zdroj]

Hyperonymia a hyponymia majú veľký význam napríklad v biologickej taxonómii, nozológii a vôbec v akejkoľvek systematike a katalogizácii. Ich uplatnením sú i kategórie ako pomocný nástroj vo Wikipédii.

Súvislosti v ďalších odboroch[upraviť | upraviť zdroj]

Tieto vzťahy možno okrem lingvistických pojmov popisovať i pojmami z oblasti teórie množín (množina, prvok množiny) alebo logiky (konjunkcia, disjunkcia, implikácia atď. – ak je niečo jablkom, potom to musí byť tiež ovocím; mrkva je ovocie alebo zelenina, mrkva je potravina a rastlina).

Stupňovitá systematika je sociomorfným obrazom hierarchického usporiadania ľudskej spoločnosti. Protipólom hierarchickej systematiky sú sieťové systémy (napríklad internet, telefónna sieť, dopravná sieť, sieť sociálnych vzťahov), v ktorých hierarchický systém býva pre praktické účely buď sčasti implantovaný, alebo nahradzovaný abecedným radením, číslovaním alebo podobnými spôsobmi.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]