Láska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Láska pozri Láska (rozlišovacia stránka).
Srdce ako symbol lásky

Slovo láska môže mať viac významov:

 • intenzívny emociálny pocit náklonnosti k nejakej osobe (napr. materská láska, Božia láska, láska k deťom)
 • väzba k určitej osobe založená na silnej telesnej, duchovnej a/alebo duševnej príťažlivosti, spravidla spojená so želaním byť s danou osobou spolu (napr. láska k partnerovi, platonická láska, láska na prvý pohľad)
 • sexuálny styk
 • hovorovo: predmet lásky (napr. on/to je moja veľká láska)
 • silný citový vzťah k veci, myšlienke a pod. (napr. láska k peniazom, láska k zdraviu (pohode), láska k prírode, láska k jedlu, láska k športu, láska k vlasti)

Z psychologického hľadiska sa radí medzi primárne ľudské potreby.

Pre svoj veľký psychologický význam je láska jedným z najdôležitejších námetov v umení. Veľa filmov opisuje príbeh lásky a väčšina populárnej hudby je o láske.

Je veľa foriem lásky a veľa typov milujúcich. Láska existuje vo všetkých kultúrach a typ lásky existujúci v danej kultúre naznačuje individuálne chápanie, čo láska je. Rôzni ľudia hodnotia rôzne typy lásky odlišne. Láska je abstraktná a existuje okolo nej mnoho otázok.

Deň svätého Valentína je v anglosaských krajinách oslavovaný ako sviatok lásky.

Jedno zo zobrazení lásky
Amor, symbol partnerskej lásky
Partnerská láska
Zvieracia láska

Láska medzi ľuďmi (interpersonálna)[upraviť | upraviť zdroj]

Interpersonálna láska je láska medzi ľuďmi a znamená oveľa viac ako len to, že sa niekto niekomu veľmi páči. Hoci sú pocity obvykle vzájomné, môže vzniknúť aj neopätovaná láska. Interpersonálna láska existuje obvykle v interpersonálnych vzťahoch, napr. medzi pármi, členmi rodiny a priateľmi. Ale ľudia často vyjadrujú lásku k iným osobám aj mimo týchto vzťahov, napr. rôznymi darmi alebo dobrovoľníctvom.

Niektoré prvky často prítomné v interpersonálnej láske:

Sexuálna energia môže byť najdôležitejším prvkom určujúcim formu vzťahu. Zatiaľ čo sexuálna príťažlivosť často podnecuje novú väzbu, sexuálny vzťah je považovaný za nežiadúci alebo nevhodný v určitých väzbách lásky. Mnoho etických systémov odsudzuje sexuálne vzťahy medzi členmi rodiny, u detí alebo mimo záväzného vzťahu. Ale existuje mnoho spôsobov vyjadriť vášnivú lásku bez sexu. Náklonnosť, emocionálna intimita a vzájomný záujem sú obvyklé u príbuzných a priateľov všade vo svete.

Názory na lásku[upraviť | upraviť zdroj]

Benedikt XVI.[upraviť | upraviť zdroj]

Pápež Benedikt XVI. hovorí, že láska zahrňuje vieru, bez ktorej sa stáva svojmocným činom, sama sa ruší a stáva sa sebaospravedlnením: Viera a láska sa vzájomne podmieňujú a vyžadujú.

V princípe lásky je ďalej prítomný princíp nádeje, ktorá prekračuje okamih i jeho ojedinelosť a hľadá celok. Nosným stĺpami kresťanstva podľa Pavla je viera, nádej, láska, najväčšia z nich je láska.

Fromm, E.[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Ericha Fromma je láska akt milovania, produktívna činnosť, ktorá zahrňuje staranie sa o niekoho alebo o niečo, poznávanie, reagovanie, potvrdzovanie, radovanie sa: a to či už ide o človeka, strom, obraz, myšlienku. Znamená to prebúdzať k životu, obohacovať ho. Je to proces sebaobnovovania a sebaprehlbovania.

Hesiodos[upraviť | upraviť zdroj]

Hesiodos hovoril, že láska je ako Eros, spája bohov a ľudí

Marx, K.[upraviť | upraviť zdroj]

Láska podľa Karla Marxa je autentický spôsob sebaprežívaného bytia človeka spočívajúci v aktivitách milovania.

synkriticizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Pre synkriticizmus je láska najvyššou formou kultivovaného života, ktorej podstatou je potešenie alebo rozkoš z inakosti.

Willwoll, A.[upraviť | upraviť zdroj]

Pre A. Willwolla je láska hodnotovo potvrdzujúca a hodnototvorná prasila chcejúceho ducha.

Láska - zoznam literatúry[upraviť | upraviť zdroj]

 • Fromm, E.: Umění milovat, 1967
 • Lauster, P.: Láska. Psychologie jednoho fenoménu, 1994
 • Scott Peck, M.: Nevyšlapanou cestou. Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu, 1994

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Láska medzi ľuďmi[upraviť | upraviť zdroj]

Láska - entity kontextu[upraviť | upraviť zdroj]

Rodinná láska

Typy lásky (fílie)[upraviť | upraviť zdroj]

Láska matky k dieťaťu

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Hesiodos)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (synkriticizmus)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska k vlasti
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Fromm, E.)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Benedikt XVI.)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Willwoll, A.)