Ihlica (kosť)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
obrázok ihlice(fibula)

Ihlica alebo fibula (lat. fibula) je kosť dolnej končatiny. Skladá sa z hlavy - caput fibulae, tela - corpus fibulae a distálne tvorí bočný členok - malleolus lateralis.

Caput fibulae sa prikladá ku condylus lateralis tibiae a na proximálnom konci vybieha do apex capitis fibulae, na ktorý sa upína ligamentum collaterale fibulare a šľacha musculus bicipitis femoris. Facies articularis capitis fibulae je šikmo orientovaná. Takmer v celom rozsahu corpus fibulae prebiehajú štyri pozdĺžne hrany. Z nich margo anterior a margo posterior sú podmienené úponmi medzisvalových priehradiek septum intermusculare anterius a septum intermusculare posterius, margo medialis priehradkou medzi musculus flexor hallucis longus a musculus tibialis posterior a margo interossea slúži na úpon membrana interossea cruris. Foramen nutricum je na zadnej ploche fibuly a smeruje distálne.

Malleolus lateralisfacies articularis malleoli pre členkovú kosť a za ňou jamku fossa malleoli lateralis pre ligamentum talofibulare posterius. Na zadnom okraji bočného členka je brázda pre šľachy musculi peronei. Od hrotu malleolus lateralis sa začína ligamentum calcaneofibulare.

Fibula slúži len ako odstup pre svaly. Ako funkčná opora je celkom bezvýznamná, preto sa využíva na náhrady pri transplantáciách.