Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Základné informácie
MottoOne World. One Internet.
Vznik18. september 1998
ÚstredieLos Angeles, Kalifornia, USA
Ďalšie informácie
Webstránkawww.icann.org

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (skratka ICANN) je nezisková organizácia, ktorá bola založená 18. septembra 1998, aby dohliadala na prevádzku internetu. Jej sídlo je v Marina Del Rey v Kalifornii. K ukončeniu závislosti správy internetu od americkej vlády došlo v roku 2016, keď vypršal dlhoročný ročný kontrakt IANA (predchodca, teraz súčasť ICANN) s americkým ministerstvom obchodu (United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration).[1] Týmto krokom bola zavŕšená snaha zbaviť internet centralistickeho riadenia USA, ktorá bola vyvolaná škandálom elektronického sledovania PRISM, ktorý riadila štátna National Security Agency (NSA).[2] ICANN je teraz riadená viacerými zainteresovanými stranami (multistakeholder governance model) a vstup privátneho sektora do správy internetu zabezpečil, že internet zostal otvorenou platformou, ktorej nedominuje jedna (americká) vláda.[3] Správa slovenskej top domény .sk bola sprivatizovaná v roku 2002. Slovensko.Digital a firmy, ktoré podnikajú v správe webov, začali v roku 2017 nátlakovú akciu (petícia Vráťme .SK doménu ľuďom), ktorej cieľom malo byť vrátenie domény .sk do verejných rúk.[4][5]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou z hlavných úloh ICANN je prideľovanie a správa doménových mien a IP adries. ICANN vykonáva registráciu domén najvyššej úrovne (tzv. generických domén) a zároveň zastrešuje regionálne organizácie, ktoré vykonávajú registráciu na jednotlivých kontinentoch (ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE NCC). Režim, ktorý určuje ICANN pre registráciu nových domén jasne vymedzuje orgány, ktoré majú prípadné spory medzi účastníkmi sporu o doménové meno vyriešiť. ICANN bola zriadená na účely prevzatia zodpovednosti za prideľovanie adresného priestoru internetu a tiež doménových mien. Dohliada nad dodržiavaním protokolárnych parametrov a zabezpečovaní serverového systému.

Základným dokumentom sú stanovy. Cieľom je ochrana stability internetu, podpora súťaže, reprezentácia internetovej verejnosti a rozvoj pravidiel ochrany internetu.

Na čele celej organizácie je Predstavenstvo (Board of Directors). ICANN sa ďalej delí na:

 • The Governmental Advisory Committee (Riadiaci poradný výbor)
 • Address Support Organisation (Organizácia pre podporu správy adries)
 • Generic Name Support Organisation (Organizácia pre podporu správy generických mien)
 • Country-Code Name Support Organisation (Organizácia pre podporu správy národných kódov mien)
 • At-Large Advisory COMMIT (Poradný výbor pre bežných používateľov)
 • Security and Stability Advisory Committee (Poradný výbor pre bezpečnosť a stabilitu)
 • Root Server System Advisory Committee (Poradný výbor pre root server)
 • The Technical Liaison Group (Skupina súvisiaca a technikou – pozri dole)

Board of Directors (BD) – Predstavenstvo má 14 členov s hlasovacím právom a jedného prezidenta, ktorý je volený všetkými 14 členmi. Osem z členov Predstavenstva vymenuje nominačný výbor, ktorý zastupuje všetkých členov. Šesť členov je volených z Supporting Organisations (pozri hore).

Governmental Advisory Committee (GAC) – ICANN dostáva cez (GAC) návrhy a postrehy od vlád. Kľúčovou úlohou GAC je poskytnúť ICANNu informácie, ktoré sa týkajú verejných opatrenia, aby boli v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami. GAC sa schádza obvykle trikrát až štyrikrát do roka. V súčasnosti je v GAC 30 národných vlád a medzinárodných vládnych organizácií ako napríklad World Intellectual Property Organisation (WIPO). Členstvo v GAC je otvorené všetkým národným vládam a medzinárodným vládnym organizáciám.

Address Suporting Organisation (ASO) je združenie regionálnych distribútorov IP adries, ktorými sú organizácie RIPE pre Európu, AFRINIC pre Afriku, ARIN pre Severnú Ameriku, LACNIC pokrývajúci Latinskú Ameriku a APNIC pre Áziu a Pacifik. Cieľom ASO je vyvíjať a zdokonaľovať politiku prideľovania IP adries, poskytovať odporúčania a rady Predstavenstvu ICCANu.

Generic Names Support Organisation (GNSO) – Predmetom činnosti GNSO sú generické domény najvyššej úrovne (gTLD). Tiež GNSO má svoj rokovací orgán zložený z takzvaných Constituencies, ktorí reprezentujú jednotlivých používateľov, ktorí vlastne tvoria internet. Constituencies sú:

 • gTLD Registries – starajúci sa o generické domény.com.net
 • The Commercial and Business Users Constituency – zastupujú záujmy malých i veľkých komerčných používateľov internetu.
 • Internet Service & Connection Providers – zaisťujúce podporu služieb a spojenia.
 • Non-Commercial – zastupujúci organizácie s nekomerčnými aktivitami na internete.
 • Registrars (registrátori) – riešiace záujmy registrátorov domén (gTLD).
 • Intellectual Property – zaoberajúci sa otázkami duševného vlastníctva.

Country Code Names Supporting Organization (CCNSO) má na starosti všetky národné domény. CCNSO má radu pozostávajúcu z 18 členov. Do rady sa volia traja zástupcovia z každého regiónu. (CCNSO je rozdelený na päť regiónov: Afriku, Áziu / Austráliu / Pacifik, Európu, Latinskú Ameriku / Karibské ostrovy a Severnú Ameriku). Ďalší traja členovia sú určení nominačným výborom ICCAN.

AT-Large Advisory Committee (ALAC) zastáva záujmy bežných, individuálnych používateľov internetu. Je tiež rozdelený do 5 regiónov. ALAC sa skladá z desiatich členov volených regionálnymi ALAC organizáciami doplnenými o piatich členov určených nominačnom výborom ICCAN.

Security And Stability Advisory Committee (SSAC) dáva ICCANu odporúčania v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a integrity internetového systému a v problematike internetových mien a adries. To zahŕňa:

 • prevádzkové záležitosti, napr. záležitosti, týkajúce sa správneho a spoľahlivého fungovania koreňového systému mien (root name system)
 • administratívne záležitosti, týkajúce sa rozmiestňovanie adries a priraďovanie internetových čísel
 • záležitosti spojené s registráciou a registračných služieb ako je WHOIS. SSAC analyzuje a alokuje miesta, kde hrozí potenciálne nebezpečenstvo operačnej nestability internetu. Na základe svojich zistení dáva ICCANu odporúčania.

DNS Root Server System Advisory Committee (RSSAC) – v RSSAC sú združení správcovia koreňových serverov, ktoré sú rozmiestnené na rôznych miestach po svete. RSSAC dáva Predstavenstvu návrhy, týkajúce sa fungovania koreňových serverov. Sleduje tiež operačné požiadavky koreňových serverov, zahŕňajúce kapacity hardvéru, operačných systémov, verzie softvérov menných serverov a prepojiteľnosť sietí a fyzického prostredia a hodnotí počet, umiestnenie a rozloženie koreňových serverov vzhľadom k celkovému výkonu, odolnosti a spoľahlivosti systému.

Technical Liaison Group (TLG) sa skladá zo štyroch organizácií:

 • The European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
 • The International Telecommunications Union's Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
 • The World Wide Web Consortium (W3C)
 • The Internet Architecture Board (IAB)

Úlohou TLG je prinášať technické informácie a smernice Predstavenstvu a ostatným členom ICCANu. Sprostredkováva Predstavenstvu a ostatným ICCAN organizáciám zdroje technických expertíz. TLG zodpovedá za konkrétne technické štandardy a dohliada na ich globálne dodržiavanie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-01-en - Stewardship of IANA Functions Transitions to Global Internet Community as Contract with U.S. Government Ends
 2. Montevideo Statement on the Future of Internet Cooperation [online]. icann.org, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. U.S. Moves to Privatize Oversight of Internet Domain Name System [online]. freedomhouse.org, 2016-06-10, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. Médiá [online]. nasadomena.sk, [cit. 2019-12-14]. Dostupné online.
 5. Denník N. Newsfilter: Truban bude kritizovať a Pellegrini brániť privatizáciu z čias SDKÚ. Denník N (Bratislava: N Press), 2017-05-09. Dostupné online [cit. 2019-12-14]. ISSN 1339-844X.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Internet Corporation for Assigned Names and Numbers na českej Wikipédii.