Nepôvodný druh

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Introdukovaná rastlina)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nepôvodný druh (iné názvy pozri nižšie) je druh alebo vnútrodruhový taxón, ktorý žije mimo areálu svojho prirodzeného výskytu, teda tam, kde predtým prirodzene nežil; v užšom (a najčastejšom) zmysle len vtedy, ak bol do nového areálu premiestnený činnosťou človeka. Termín zahŕňa aj časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propagule druhu (vnútrodruhového taxónu), ktoré by mohli prežiť a potom sa rozmnožovať.[1][2][3]

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Synonymá výrazu nepôvodný druh sú: geograficky nepôvodný druh, introdukovaný druh (v širšom zmysle), zavlečený druh (v širšom zmysle), adventívny druh (v širšom zmysle), a pre rastliny v množnom čísle aj adventíva (v širšom zmysle) [podstatné meno stredného rodu]. Zriedkavé synonymá sú: cudzokrajný druh, cudzí druh, exotický druh, votrelecký druh, invázny/invazívny druh (v širšom zmysle) a naturalizovaný/zdomácnený/udomácnený druh (v širšom zmysle). Slovo ...druh možno podľa kontextu nahradiť výrazom ...rastlina, ...živočích, ...organizmus a pod.

Anglické ekvivalenty sú: alien species, introduced species, exotic species, non-native species, non-indigenous species[1][4] a invasive species (v širšom zmysle).[5]

Treba poznamenať, že napriek tomu, že je vo vyššie uvedených názvoch slovo „druh“, obyčajne zahŕňajú aj vnútrodruhové taxóny (čiže poddruh, odrodu a pod.).[2][1]

Proces vytvárania nepôvodného druhu sa nazýva introdukcia alebo zavlečenie. Termín introdukovaný druh (resp. introdukcia) sa v užšom zmysle vzťahuje len na úmyselné (teda človekom zámerne uskutočnené) vytvorenie nepôvodného druhu. Úmyselné vytvorenie nepôvodného druhu sa označuje aj termínom vysadenie. Termín zavlečený druh (resp. zavlečenie) a adventívny druh a adventíva sa v užšom zmysle vzťahuje len na neúmyselné vytváranie nepôvodného druhu. (Definície a zdroje pozri v článkoch introdukcia a zavlečenie.)

Aj termíny invazívny/invázny druh a naturalizovaný/zdomácnený/udomácnený druh majú aj užšie - a v tomto prípade oveľa častejšie – definície. Tie sú uvedené v článkoch invázny druh a naturalizovaný druh [5][6]

Nepôvodné druhy vzniknuté po roku 1500 sa označujú aj neologizmom neobiota [pomnožné podst. m.], resp. špecifickejšie ako neofyty (rastliny; synonymá: neosynantropy, kenofyty [7][8]), neozoa (živočíchy) a neomycéty (huby). Nepôvodné druhy vzniknuté pred rokom 1500 sa označujú aj neologizmom archaeobiota [pomnožné podst. m.], resp. špecifickejšie ako archeofyty (rastliny), arch(a)eozoa (živočíchy) a archeomycéty (huby).[9][10][11][12]

U rastlín sa používa aj termíny antropofyt (rastlina introdukovaná ľuďmi), ktorý sa delí na termíny hemerofyt (rastlina úmyselne introdukovaná ľuďmi) a xenofyt (rastlina neúmyselne introdukovaná ľuďmi). Xenofyty sa staršie delili na archeofyty (rastlina neúmyselne introdukovaná po roku 1500) a neofyty (rastlina neúmyselne introdukovaná do roku 1500), ale novšie sa termíny archeofyt a neofyt vzťahujú aj na úmyselne introdukované rastliny (porov. aj vyššie).[4]

Dôvody introdukcie človekom[upraviť | upraviť zdroj]

Úspech introdukcie závisí na podobnosti nového stanovišťa s pôvodným (predovšetkým z hľadiska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovať sa na novom stanovišti, na odolnosti voči novým podmienkam, neznámym chorobám a parazitom a pod.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c PYŠEK, Petr, et al. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy České botanické společnosti : Materiály (Praha: Česká botanická společnost), 2008, roč. 23, s. 219-222. Dostupné online [cit. 2018-01-11]. ISSN 1212-3323. (prvá strana)
 2. a b PLESNÍK, J. Někdo to rád horké. Invazní nepůvodní druhy. In: Ochrana přírody, 2011, č. 5, str. 26–29, S. 28 dostupné online
 3. RICHARDSON, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions (2000) 6, str. 93 – 100, S. 98 (porov. tam aj Note 1: "cases of introduction of alien taxa via means not associated with human activity ...")
 4. a b PYŠEK, P. et al. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. In: Taxon 53 (1), febr. 2004: 131-143 dostupné online
 5. a b Colautti, R. I., MacIsaac, H. J.: A neutral terminology to define ‘invasive’ species. In: Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2004) 10, 135–141 [1] S. 136
 6. RICHARDSON, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions (2000) 6, str. 93 – 100 [2]
 7. HOLUB, J., JIRÁSEK, V. Slovníček fytogeografických termínů. In: Preslia, 69, 1971, str. 69-87 [3] (Vzťahuje sa prísne vzaté len na neúmyselne introdukované druhy - porov. definíciu xenofytu.)
 8. MYERS, Judith H.; BAZELY, Dawn. Ecology and Control of Introduced Plants. [s.l.] : Cambridge University Press, 2003. 313 s. ISBN 978-0-521-35778-4. S. 15.
 9. Neobiota; Archäobiota. In: Naturschutz-Glossar Taxonomie [online]. tierundnatur.de, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online.
 10. PYŠEK, Petr, et al. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy České botanické společnosti : Materiály (Praha: Česká botanická společnost), 2008, roč. 23, s. 219-222. Dostupné online [cit. 2018-01-11]. ISSN 1212-3323.
 11. AquaWis [online]. projektovecentrumprifuk.sk, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online.
 12. vuvh.sk, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Nepůvodní druh na českej Wikipédii.