Ján Jančovic

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ján Jančovic
slovenský poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu
Narodenie6. február 1941 (81 rokov)
Pôtor

Ján Jančovic (* 6. február 1941, Pôtor) je slovenský poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Po základnom vzdelaní v rodisku a strednom v Šuranoch, vyštudoval v rokoch 1962-67 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (teraz SPU) ekonomiku poľnohospodárstva. Postgraduálne štúdium novinárstva absolvoval v rokoch 1978-80 na Fakulte žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe. V začiatkoch zamestnania prešiel praxou agronóma, plánovača a vedúceho výrobno-obchodnej prevádzky poľnohospodárskeho nákupného a zásobovacieho podniku.

Od roku 1970 pracoval v oblasti podnikovej reklamy, propagácie, výstavníctva a masmediálnej komunikácie. Keď pracoval na generálnom riaditeľstve Agrokomplex SCPV a zmeneným názvom Agrokombinát Zobor š.p.v Nitre vo funkcii vedúceho útvaru propagácie a výstavníctva, bol súčasne aj výkonným redaktorom firemného časopisu. Prispieval a doteraz prispieva do rôznych novín, časopisov a kalendárov na Slovensku a v zahraničí. Odborne spolupracoval tiež s rozhlasom, televíziou a krátkym filmom. Na Slovensku najčastejšie písal do novín: Roľnícke noviny (tam aj pod pseudonymom Ján Potran), Nedeľná Pravda, Hlas ľudu, i časopisov: Život, Slovensko, PaS, Lidé a Země, Roľnícke novinky. Doteraz na Slovensku najčastejšie prispieva do Roľníckych novín, Slovenských národných novín, V zahraničí do Ľudových novín (Maďarsko), Rovine (Srbsko),, internetového portálu (www.luno.hu a www.oslovma.hu) Slovákov v Maďarsku.

Od roku 1983 pravidelne prispieva aj do vedeckých zborníkov. V období od zrušenia generálneho riaditeľstva Agrokombinátu Zobor v roku 1991 až do roku 2004 bol najskôr manažérom a potom desať rokov zástupcom šéfredaktora týždenníka Roľnícke novinky. Počas týchto redakčných funkcií absolvoval viacero pracovných a študijných ciest, prevažne vo firmách v štátoch západnej Európy a Kanady. Naďalej sa venuje problematike života Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských a to programovo niekoľko desaťročí. Svoje poznatky a výsledky bádania priamo v prostredí Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách, priebežne publikoval v stovkách článkov v periodickej tlači, zborníkoch,ročenkách, ale aj samostatných monografických prácach, vydaných knižne. Je členom Syndikátu slovenských novinárov a členom Spolku slovenských spisovateľov. Žije s rodinou v Nitre.

Knižné vydania[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pôtor – minulosť a prítomnosť. Príroda Bratislava, 1985 pre MNV v Pôtri. 220 strán + 8 strán farebnej prílohy.
 • Pôtor – minulosť a prítomnosť II. Obecný úrad Pôtor, 1999,192 strán. ISBN 80-967701-2-8
 • Pôtor – minulosť a prítomnosť III. Obecný úrad Pôtor a Agentúra Tatrajan, 2002, 181 strán. ISBN 80-968780-0-X
 • Včelárstvo na Modrokamensku 1919–1999, ZO SZV Dolné Strháre, 2001, 71 strán. ISBN 80-968589-1-2
 • Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Pôtri, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pôtri, 2001, 122 strán. ISBN 80-968556-3-8
 • Za chlebom na Dolnú zem, Obecný úrad Pôtor, 2003, 208 strán. ISBN 80-968923-8-X
 • Z kolísky na Dolnú zem, Matica slovenská – Vydavateľstvo MS, 2004 Martin, 222 strán. ISBN 80-7090-735-5
 • Navrátilci, Matica slovenská , Martin 2007, 260 strán. ISBN 978-80-7090-849-5
 • Vyorali hlboké dolnozemské brázdy, Vydavateľstvo Ivan Krasko , Nadlak (Rumunsko) 2009, 207 strán. ISBN 978-973-107-050-6
 • Z novohradských vrchov a dolín, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011 (Martin), 260 strán. ISBN 978-80-8128-024-5
 • Pretvorili dolnozemskú rovinu, Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o, 2012 (Martin), 284 strán. ISBN 978-80-8115-069-2
 • Putovanie a život Alberťanov (spoluautorka Mária Urbanová), MO MS v Diakovciach, 2012, 232 strán. ISBN 978-80-971086-6-3
 • Každý pošiel svojou stranou, Vydavateľ : Novohradský historický spolok, o.z. Závada 2021, 216 strán. ISBN 978-80-973-940-2-8
 • Na chlebovej postati. Vydavateľ Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku NADLAK, Rumunsko, 2022,495 strán.ISBN 978-973-107-193-0