Ján Vladimír Jamnický

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ján Vladimír Jamnický
slovenský evanjelický kňaz a profesor teológie
Narodenie8. január 1878
Vavrišovo, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie23. november 1967 (89 rokov)
Bratislava, ČSSR

Ján Vladimír Jamnický (* 8. január 1878, Vavrišovo – † 23. november 1967, Bratislava) bol slovenský evanjelický kňaz a univerzitný profesor teológie.

Rodina[upraviť | upraviť zdroj]

Jeho syn Ján Jamnický je známy slovenský režisér, herec, scenárista a divadelný pedagóg.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Po ukončení gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval v rokoch 1896 – 1900 teológiu na evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 1900 získal po absolvovaní odbornej kňazskej skúšky kňazský diplom. Hodnosť Th Dr. získal na Teologickej fakulte v Paríži.

V máji roku 1903 ho zvolila cirkevná obec v Jasenovej za farára. Pobudol v Jasenovej do roku 1909, keď ho povolali za kňaza do Nemeckej Ľupče (v súčasnosti Partizánska Ľupča). V cirkevnom zbore v Jasenovej vyvíjal nielen duchovnú činnosť, ale venoval sa aj hospodárskemu pozdvihnutiu slovenských evanjelikov[1]. Vynikal ako znamenitý liturg a kazateľ, hudobný teoretik i praktik. Od roku 1919 pôsobil ako profesor teológie na Teologickej vysokej škole ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Fakulta bola v dôsledku štátoprávnych zmien v roku 1939 premenovaná na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. V rokoch 1933 – 1936 a 1942 – 1943 bol dekanom fakulty. Po zoštátnení bohosloveckých fakúlt bol 5. októbra 1950 na vtedajšej Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte štátnymi orgánmi vymenovaný nový učiteľský zbor. Podľa vládneho nariadenia č. 58 zo 14. 7. 1950 o bohosloveckých fakultách nedostal spolu s ďalšími štyrmi profesormi dekrét ani Ján Vladimír Jamnický. Autor viacerých vysokoškolských účebníc, množstva článkov a štúdií v cirkevných časopisoch. Jeden z prekladateľov Novej zmluvy[2][3].

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

  • Evanjelické pohrebné kázne (1927)
  • Cirkevno-právne normy Novohradského ev. a v. kontubernia zo začiatku 17. stor. (1946).
  • Právny zástoj kňazov a svetských údov ev. a v. cirkvi na Slovensku v 16. – 18. stor. (1946).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. REMKO, Milan. Gazdovsko-potravný a úverný spolok v Jasenovej: sonda do histórie obce. [Bratislava]: Remedika, 2020. ISBN 9788097295431.
  2. UHORSKAI, Pavel, TKÁČIKOVÁ, Eva a kolektív: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1. Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1997. ISBN 80-7140-143-9
  3. Slovenský biografický slovník II E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 599 s.