Jarmová kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Jarmová kosť alebo lícna kosť (lat. os zygomaticum) je kosť, ktorá ohraničuje zospodu a čiastočne aj zvonku očnicovú dutinu a spolu s veľkými krídlami klinovej kosti ju oddeľuje od spánkovej jamy. Vyvinutie a postavenie jarmovej kosti má vplyv na konfiguráciu tváre.

Na kosti rozoznávame strednú časť - telo corpus, a tri výbežky: čelový, čeľustný a spánkový.

  • čelový výbežok (Processus frontalis) - vybieha nahor a pomocou šva sa spája s čelovou kosťou a veľkými krídlami klinovej kosti.
  • čeľustný výbežok (Processus maxillaris) - spája sa ventrokaudálnym smerom s čeľusťou.
  • spánkový výbežok (Processus temporalis) - spája sa s jarmovým výbežkom spánkovej kosti, čím vzniká jarmový oblúk (arcus zygomaticus).

Na jarmovej kosti rozoznávame tri plochy: facies orbitalis, facies lateralis a facies temporalis. Facies lateralis je mierne vypuknutá a na dolnom okraji býva drsná. Facies orbitalis je mierne vyhĺbená a má otvor foramen zygomaticoorbitale, ktorý prechádza do kanálika; kanálik sa vnútri kosti vetví a vyúsťuje jednak do facies lateralis ako foramen zygomaticofaciale, jednak do spánkovej plochy ako foramen zygomaticotemporale. Prebiehajú v nich rovnomenné nervy z 2. vetvy trojklaného nervu.

Ďalšie ilustrácie[upraviť | upraviť zdroj]