Juvenilná justícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Juvenilná justícia (slov. Justícia mládeže) je pojem, ktorý začal byť predmetom verejnej medzinárodnej diskusie začiatkom 21. storočia.[1] Obsahom tohto výrazu je výkon spravodlivosti voči neplnoletej mládeži, v užšom zmysle voči mládeži pod pätnásť rokov.[1] Do rámca zákonov vzťahujúcich sa na neplnoletú mládež boli vnesené nové ustanovenia s najširším spoločenským záberom. Týkajú sa trestných zákonníkov, rodinného práva a predpisov sociálneho zabezpečenia. Tento zákonný rámec sa týka západného (kresťanského) zákonodarstva a jeho iniciátormi sú OSN a UNESCO, od ktorých preberajú štafetu zákonodarné orgány USA, Nórska, Commonwealthu a .[1]

Nástrojom vykonávania okrem samotnej justície sú rôzne národné úrady sociálneho zabezpečenia, ktoré konajú podľa vykonávacích predpisov a svojich interných smerníc.

Juvenilná justícia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Základný dokument, na ktorom závisí juvenilná justícia na Slovensku, je Dohovor o právach dieťaťa (CRC) s OSN. Slovenská republika tento dohovor implementuje do svojich zákonov, čo zhrnula v dokumente Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]