Kótovanie (výkres)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okótovaný strojársky výkres.

Kótovanie (z fr.) je priraďovanie rozmerov predmetu na jeho obraze. Využíva sa pri tvorbe technických výkresov a je normalizované . Pre jednotlivé technické odvetvia existujú odchýlky v spôsobe kótovania.

Kótovacie prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Pre realizáciu kótovania sa používajú nasledovné prvky:

  • kóta - údaj zložený najmä z číslic udávajúcich veľkosť príslušného rozmeru, ktorý môže byť doplnený aj ďalšími nečíselnými, alebo grafickými znakmi.
  • kótovacia čiara - čiara ktorá označuje ku ktorému rozmeru sa kóta vzťahuje. Kótovacia čiara je ukončená predpísaným spôsobom. Kótovacia čiara môže byť:
    • úsečka - pri kótovaní dĺžkových rozmerov, polomerov a priemerov
    • kružnicový oblúk - pri kótovaní uhlov
  • pomocná čiara - úsečka ktorá spája kótovaný rozmer s kótovacou čiarou
  • odkazová čiara - používa sa v prípadoch, ak nie je možné kótu zapísať ku kótovacej čiare

Kótovanie v strojárstve[upraviť | upraviť zdroj]

Dĺžkové kóty sa uvádzajú v milimetroch. Kótovacie čiary sa ukončujú šípkami.

Kótovanie v stavebníctve[upraviť | upraviť zdroj]

Dĺžkové kóty sa uvádzajú bez jednotiek milimetroch (pri situáciách aj v metroch). Kótovacie čiary sa ukončujú šikmými čiarami (v 45° uhle doprava vzhľadom na orientáciu kótovacej čiary).

Výškové kóty sa v pôdoryse kreslia v metroch umiestnené v obdĺžníku. Môžu mať relatívne hodnoty s presnosťou na tri desatinné miesta ako kladné alebo záporné hodnoty od nuly (+ 0,000). Alebo sa uvádzajú v absolútnych hodnotách ako nadmorská výška.

Vo výkresoch je hodnota kóty nadriadená zobrazeniu. Rozmery sa nemôžu určovať meraním z výkresu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.