Preskočiť na obsah

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Katedra knižničnej a informačnej vedy (KKIV) je univerzitné pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa rôznymi aspektami spracovávania a komunikácie informácií, návrhom a architektúrou knižnično-informačných systémov, analýzou a manažmentom informácií a poznatkov, organizáciou a riadením knižnično-informačných inštitúcií, výskumom a spracovaním historických knižničných fondov.

Katedra pripravuje budúcich informačných špecialistov pre organizáciu a manažment informácií a ich tokov, podporu znalostnej ekonomiky a zvládnutie informačnej explózie. Vzdeláva taktiež špecialistov na ochranu kultúrneho dedičstva. Vychováva kvalifikovaných sprostredkovateľov pre procesy v literárnej komunikácii a elektronických sieťach. Zaoberá sa širokým spektrom organizácie poznania a ich šírenia – od rukopisov až po informačnú architektúru, od informačnej ekológie po výskum čitateľských záujmov.

KKIV je najstaršie univerzitné pracovisko vo svojom odbore na Slovensku. Katedra ponúka v súlade s požiadavkami bolonského procesu a nového vysokoškolského zákona (131/2002) bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdiá.[1]

Pracovisko sa špecializuje na knižničnú a informačnú vedu a s nimi súvisiacu teóriu aj metodológiu.

Katedra od svojho vzniku prešla viacerými zmenami v názve:

  • 1961: Katedra knihovedy
  • 1967: Katedra knihovedy a vedeckých informácií
  • 1991: Katedra knihovníctva a vedeckých informácií
  • 1999: Katedra knižničnej a informačnej vedy

Do roku 2002 bola jedinou knižnično-informačnou katedrou na Slovensku, zabezpečujúcou vysokoškolské štúdium. Za viac ako 40 rokov fungovania katedry absolvovalo štúdium viac ako 1200 absolventov a viac ako 30 vedeckých uchádzačov. Katedra od roku 1974 vydávala zborník pod názvom Informatika, následne od roku 1998 Knižničná a informačná veda.

V súčasnosti katedra ponúka akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň vysokoškolského v kreditovom systéme hodnotenia. Okrem toho je na katedre možné vykonať aj rigorózne skúšky a získať titul PhDr., ako aj pedagogickú spôsobilosť v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Katedra je aj významným výskumným pracoviskom v odbore.[2]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Katedra knižničnej a informačnej vedy [online]. fphil.uniba.sk, [cit. 2016-05-11]. Dostupné online.
  2. Z histórie katedry [online]. fphil.uniba.sk, [cit. 2016-05-11]. Dostupné online.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]