Kotúľka štíhla

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kotúľka štíhla

Schránky.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Anisus vorticulus
Troschel, 1834

Mapa rozšírenia kotúľky štíhlej v Európe.
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) je druh drobného sladkovodného slimáka z čeľade kotúľkovité. Tieto ulitníky žijú pod vodou ale dýchajú vzduch.

Rozšírenie[upraviť | upraviť zdroj]

Kotúľka štíhla je západopalearktický druh.[1]

Habitát[upraviť | upraviť zdroj]

Tieto malé slimáky žijú v jazierkach so stojatou vodou a mŕtvych ramenách. Tieto biotopy sú však ohrozované sedimentáciou a sukcesiou[2]

V Česku tento druh žije najmä na území s hojným výskytom rastliny Lemna trisulca.[2] Vyhovuje mu voda bez kalnosti s pH od 7 do 7,5, s vápnikom do 40 do 400 mg/l a s elektrickou vodivosťou od 200 do 1 100 mS/m.[2]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Kotúľka štíhla sa na Slovensku radí medzi kriticky ohrozené druhy.[1]

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 230 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[3] Kotúľka štíhla je druh európskeho významu[3], ktorý sa vyskytuje v 5 územiach európskeho významu.[4] Druh je zaradený do smernici o biotopoch (Príloha II a IV).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b ČEJKA, Tomáš; ČERNECKÝ, Ján; ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku [Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia]. Malacologica Bohemoslovaca, 2020-02-27, roč. 19, s. 9–19. Dostupné online [cit. 2022-08-30]. ISSN 1336-6939. DOI10.5817/MaB2020-19-9.
  2. a b c Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (August 2007) Obecné charakteristiky předmětů ochrany v rizikových chráněných územích a návrhy hodnot indikačních parametrů a managementových opatření. skupina: KORÝŠI A MĚKKÝŠI. online, PDF Prístup 21. november 2011.
  3. a b Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.
  4. Lokality Natura 2000 druhu kotúľka štíhla [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.