Preskočiť na obsah

Kovboj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O iných významoch výrazu kovbojka pozri kovbojka.
Kovboj divokého západu na fotografii Johna C. H. Grabilla z roku 1887
Kovboji v štáte Texas na juhu USA (2006)

Kovboj alebo pôvodne cowboy[1] (z angl. cowboy od angl. cow – „krava“ a boy – „chlapec“)[2] je pastier dobytka (spravidla jazdec na koni) na farme (ranči), pričom toto pomenovanie sa vzťahuje najmä na Spojené štáty resp. na prérieSevernej Amerike.[3][4][5][6][7][pozn 1] Zatiaľ čo v angličtine vznikol pre ženu vykonávajúcu toto povolanie výraz cowgirl (od angl. cowgirl – „dievča“), v slovenčine sa utvoril výraz kovbojka.[6]

Obraz kovboja sa stal neoddeliteľnou súčasťou americkej kultúry. Vo forme príbehov a piesní prenikol do literárnych a filmových diel westernového žánru, kvôli čomu sa tento výraz hovorovo zaužíval aj ako všeobecné označenie westernového hrdinu, jazdca na koni na divokom západe, bez ohľadu na to, či kovbojské povolanie aj skutočne vykonáva. Kultúra spätá s kovbojstvom sa prejavila tiež vo vzniku športov rodeowesternové jazdectvo.[chýba zdroj]

  1. latinskej Amerike, na Havajských ostrovoch a v Austrálii sa pre obdobné povolanie používajú odlišné výrazy: v Mexiku vaquero alebo charro, na Havaji paniolo, v Argentíne, UruguajiParaguaji gaucho, v Brazílii gaúcho, v Peru chalán, vo Venezuele llanero, v Čile huaso a v Austrálii stockman alebo ringer, pričom povolanie jazdca na koni, ktorý má na starosti dobytok možno nájsť aj v iných častiach sveta (napr. csikós na puste, trávnatej stepi v Maďarsku).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Peciar, Štefan, ed. (1959), „cowboy“, Slovník slovenského jazyka, A – K (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 360 
  2. Králik, Ľubor (2015), „kovboj“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 294-295, ISBN 978-80-224-1493-7 
  3. Prociková, Anna a kol., ed. (1993), „kovboj“, Malá slovenská encyklopédia (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, str. 360, ISBN 80-85584-12-3 . „pastier dobytka (spravidla jazdec) na severoamer.[ických] prériách“.
  4. Říman, Josef, ed. (1986), „kovboj“, Malá československá encyklopedie, III. svazek, I – L (1. vyd.), Praha: Academia, str. 570 . „pastevec (honák) skotu v prérijních oblastech USA; oblíbená postava lit.[erárních] a film.[ových] příběhů z tzv. Divokého západu“.
  5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „kovboj“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=kovboj&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
  6. a b Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „kovboj“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  7. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „kovboj“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0750-X 

Iné projekty

[upraviť | upraviť zdroj]
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kovboj