Kvakeri

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nositeľ Nobelovej ceny
Nositeľ Nobelovej ceny
George Fox, zakladateľ kvakerského hnutia
Pendle Hill v Lancashire. Kopec, na ktorý vyšiel George Fox na Božie vnuknutie.

Kvakeri (z angl. Quakers), oficiálny názov Spoločnosť priateľov (angl. Religious Society of Friends) je kresťanské náboženské hnutie založené Georgeom Foxom v polovici 17. storočia v Anglicku. Býva zaraďované k protestantizmu, aj keď nemá pevne stanovenú vierouku a možno tvrdiť, že sa základnými princípmi odlišujú od protestantov (napr. nepovažujú Bibliu za dogmatickú, ale dávajú dôraz na osobný kontakt s Bohom – „vnútorné hľadanie“).

Podľa kvakerov Boh pôsobí cez človeka ako vnútorné svetlo (tzv. „Inner Light“), viera sa má prejavovať v realizácii náboženských, etických a sociálnych princípov vrátane dôsledného odmietania násilia. Pre svoj dôsledný pacifizmus odmietajú vojenskú službu, vystupujú proti rasizmu a útlaku.

Po roku 1660, keď začalo ich prenasledovanie v Anglicku, hromadne emigrovali do Severnej Ameriky pod vedením Williama Penna, ktorému anglický kráľ splatil dlh tak, že mu dal časť amerického územia do užívania – podľa neho sa nazvala Pensylvánia. Na tomto území vytvorili kvakeri svoju kolóniu, avšak rešpektovali slobodu náboženského vyznania a tiež uznávali slobodu pôvodného indiánskeho obyvateľstva.

V roku 1947 kvakeri získali Nobelovu cenu za mier, ako jediná náboženská spoločnosť v histórii.

Základné princípy[upraviť | upraviť zdroj]

Hnutie nemá jednotnú konfesijnú vierouku, keďže kladie dôraz na idividuálne hľadanie Boha, avšak jeho základné princípy (Testimonies) sú:

  • Simplicity (skromnosť) – presadzuje sa striedmy a skromný životný štýl, po materiálnej aj spoločenskej stránke
  • Peace (mier) – princíp neagresie a pacifizmu (prejavoval sa napr. vo vystupovaní proti rasizmu, povinnej vojenskej službe, otroctvu, týraniu zvierat a pod.)
  • Integrity (dôslednosť) – vo význame zhody názorov a viery s reálnym správaním, pravdovravnosť a úprimnosť (z tohto dôvodu odmietali prísahu aj pred súdom, pretože to považovali za neúprimný akt – „človek má hovoriť pravdu vždy, nielen pod prísahou“)
  • Community (spoločenstvo) – vzájomná spolupatričnosť s rešpektovaním individuálnych potrieb a záujmov, uvedomovanie si dôsledkov svojho správania na život ľudí v okolí.
  • Equality (rovnosť) – vo význame rovnosti pred Bohom a pred zákonom, ako aj v cirkevnom spoločenstve (nemajú kňazov)
  • Silence (ticho) – de facto sa kladie dôraz na meditáciu a individuálne rozjímanie

Významné osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.