Lex korona

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Takzvaný lex korona[pozn 1] alebo zriedkavejšie lex corona[2] je neoficiálne (publicistické) označenie súboru zákonných mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti skoncipovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR), navrhnutých vládou SR (vládou Igora Matoviča) a prijatých Národnou radou SR (NR SR) s cieľom je zmierniť negatívne následky pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku.

6. marca 2020 bol preukázaný prvý prípad výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku. Koncom februára začala vláda SR (vláda Petra Pellegriniho) postupne prijímať opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia[3] a napokon 15. marca schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,[4] pričom núdzový stav rozšírila uzneseniami z 19. marca[5], 27. marca[6][pozn 2], 6. apríla[9] a 16. apríla.[10][11]

Vzhľadom na to, že núdzový stav výrazne obmedzil ekonomickú činnosť na Slovensku a zahraničný obchod, MF SR sa začalo venovať príprave opatrení za účelom pomoci daňovníkom, podnikateľským subjektom, ale aj územným samosprávam. Opatrenia sa týkajú oblasti daní, finančného trhu a rozpočtových pravidiel.[12] Na schôdzi vlády SR 31. marca 2020 bol prerokovaný a schválený o. i. návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19[13] a návrh novely Zákonníka práce[14], ktoré NR SR prijala v skrátenom legislatívnom konaní 2. apríla 2020 ako:

 • zákon NR SR č. 66/2020 Z. z. z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony,[15]
 • zákon NR SR č. 67/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.[16]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. lat. lex – „zákon“ (výraz „lex“ sa v slovenčine používa na neformálne označenie zákona, napr. lex Hasčák[1]) a slov. korona, čo je hovorové označenie koronavírusu SARS-CoV-2.
 2. 21. marca bola vymenovaná nová vláda, na čele s Igorom Matovičom, ktorá vzišla z volieb do NR SR uskutočnených 29. februára 2020. Novovymenovaná vláda sa problematike šírenia ochorenia COVID-19 venovala v druhom bode programu svojej prvej schôdze 21. marca so začiatkom o 14:00 SEČ.[7][8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Folentová, Veronika (2019), „Čo je lex Haščák: PS/Spolu chce dať Pente dva roky, aby sa rozhodla, či chce poisťovňu, lekárne alebo nemocnice“, Denník E (Bratislava: N Press), 2019-10-23, https://e.dennikn.sk/1628404/co-je-lex-hascak-ps-spolu-chce-dat-pente-dva-roky-aby-sa-rozhodla-ci-chce-poistovnu-lekarne-alebo-nemocnice/, dost. 2020-04-25 
 2. Napr. Lex corona už platí. Oplatí sa pauza v splácaní úveru?“, Webnoviny.sk (Bratislava: SITA Slovenská tlačová agentúra), 2020, 2020-04-24, https://www.webnoviny.sk/lex-corona-uz-plati-oplati-sa-pauza-v-splacani-uveru/, dost. 2020-04-25 
 3. BR SR: Prijala sériu opatrení v súvislosti s rizikom koronavírusu, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020 (vyd. 2020-02-27), https://www.vlada.gov.sk/br-sr-prijala-seriu-opatreni-v-suvislosti-s-rizikom-koronavirusu/, dost. 2020-04-25 
 4. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 16. 3. 2020, č. 45/2020. [cit. 2020-04-25].
 5. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 19. 3. 2020, č. 49/2020. [cit. 2020-04-25].
 6. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 28. 3. 2020, č. 64/2020. [cit. 2020-04-25].
 7. Informácia o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020 (vyd. 2020-03-21), https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24628/1, dost. 2020-04-25 
 8. Záznam z 1. rokovania vlády Slovenskej republiky 21. marca 2020, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020 (vyd. 2020-03-21), str. 1, https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=023383D53604490C89A02D9357FB1593-3F475BD73C6AB0E11E1370F2D3DAA7DE, dost. 2020-04-25 
 9. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 8. 4. 2020, č. 72/2020. [cit. 2020-04-25].
 10. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 18. 4. 2020, č. 84/2020. [cit. 2020-04-25].
 11. „Vyhlásenie núdzového stavu - aktualizované“, Slov-Lex : právny a informačný portál, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, [2020], https://www.slov-lex.sk/-/vyhlasenie-nudzoveho-stavu, dost. 2020-04-25 
 12. Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“, Bratislava: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Tlačový odbor, 2020 (vyd. 2020-03-31), https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ministerstvo-financii-predstavilo-opatrenia-ramci-lex-korona.html, dost. 2020-04-25 
 13. Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020 (vyd. 2020-03-31), https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24687/1, dost. 2020-04-25 
 14. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2020 (vyd. 2020-03-31), https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24673/1, dost. 2020-04-25 
 15. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 66/2020 Z. z. z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2020, vyhlásené 4. 4. 2020. [cit. 2020-04-25].
 16. Zákon NR SR č. 67/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona NR SR č. 75/2020 Z. z. zo 7. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Konsolidované znenie. [cit. 2020-04-25].