List Efezanom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

List Efezanom[pozn 1] alebo List apoštola Pavla Efezským[pozn 2] alebo List Efežanom (skratka Ef) je kniha Nového zákona.

Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. O jeho autorstve však biblisti stále diskutujú.

Spis má základné prvky listu ale podobá sa viac na homíliu. Štruktúra a niektoré ďalšie prvky sú podobné s Listom Kolosanom, „vykazujú početné paralely až na úroveň doslovného znenia“[1]:661. Popri Liste Rimanom sa aj tu nachádza syntéza Pavlovej teológie.[2]

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

List sa člení na tieto časti[2]:

  • Úvodná časť
  • Náuková časť
  • Parenetická časť
  • Záver

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názov List Efezanom je používaný v slovenskom rímskokatolíckom a ekumenickom vydaní.
  2. Názov List apoštola Pavla Efezským je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 660 – 686.
  2. a b Efezanom [List]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 333 – 336.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]