Liturgický spevník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Liturgický spevník je v Rímskokatolíckej cirkvi znotovaný spevník. Obsahuje spevy, ktoré sa používajú pri liturgii. Liturgický spevník je v podstate trojdielny, zhotovovaný vo formáte "na ležato" (anglicky landscape). Pri omši ho využívajú najmä organisti, kantori a speváci.

Delenie Liturgického spevníka[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgicky spevník I.[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje znotované spevy tzv. ordinárií (N - ordinárium), čiže stálych častí svätej omše. Delený je podľa liturgického obdobia, jazyka (okrem slovenčiny aj latinské spevy), alebo jednotlivých časti omše[1][2].

Ordinária sú delené na:

Okrem ordinárií sa v spevníku nachádzajú aj rozličné doplnkové notové podklady, napr. žalmové nápevy[3] (tzv. tónus), ako aj omšový poriadok v latinčine, i slovenčine (dialógy kňaza a veriacich).

Liturgický spevník II[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgický spevník II[4] obsahuje v prvej časti responzóriové žalmy na nedele, slávnosti a niektoré sviatky celého liturgického roka A, B, aj C. Tieto sú radené podľa postupnosti sviatkov liturgického roka (začína žalmom na 1. adventnú nedeľu), zároveň sú popretkávané aj sekvenciami na tie omše, v ktorých je sekvencia predpísaná, alebo dobrovoľná. V druhej časti spevníka sú verše pred Evanjeliom, celkom 16 rozličných nápevov a 4 nápevy na pôstné obdobie.

Liturgický spevník II/b[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgický spevník II/b obsahuje zhudobnené responzóriové žalmy, ktoré sú predpísané na obdobie adventu a Vianoc.

Liturgický spevník II/c[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgický spevník II/c obsahuje zhudobnené responzóriové žalmy, ktoré sú predpísané na obdobie pôstu a veľkej noci.

Pozn.: žalmy cezročných férií dosiaľ nie sú zhudobnené.

Liturgický spevník III[upraviť | upraviť zdroj]

Liturgický spevník III obsahuje spevy, špecifické pre niektoré dni pôstneho obdobia, najmä však veľkonočného trojdnia. Sú v ňom zhudobnené spevy na popolcovú stredu [5], ako aj špecifické obrady, žalmy a iné spevy veľkého týždňa a veľkonočného trojdnia.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Ordinárium svätej omše, Spolok Sv. Vojtecha Cirkevné nakladateľstvo, 1967.
  • Liturgický spevník I, základné pojmy liturgickej hudby, základné omšové spevy, Typis Polyglottis Vaticanis pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1990.
  • Liturgický spevník 1, Slovenská liturgická komisia, 1998, podtitul: Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy., ISBN 809681155X.
  • Filipek, Andrej: Z oboch strán oltára, Dobrá kniha, Trnava, 2002, podtitul: K hlbšej a aktívnejšej účasti na svätej omši, ISBN 807141400X.
  • Glombová, Magdaléna: Svätá omša, Benedetto, 2009, ISBN 978-80-970150-6-0.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]