Luh (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Luh je potok v najvýchodnejšej časti Slovenska, tečie územím okresu Snina. Je to pravostranný prítok Ublianky, meria 9,6 km a je tokom VIII. rádu. Je to vodný tok s jednostranne rozvinutým povodím, dlhšie prítoky priberá len na hornom toku z ľavej strany. Na dolnom toku výrazne meandruje.

Prameň: vo Vihorlatských vrchoch na juhovýchodnom svahu Dielu (974,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 650 m n. m.

Smer toku: najprv vytvára menší oblúk prehnutý na juh, ďalej tečie na východ, následne na severovýchod, severne od kóty 422 m sa opätovne stáča východným smerom, od sútoku s Ladomirovským potokom tečie krátko na severovýchod, od sútoku s Poľanou pokračuje znovu na východ a napokon sa stáča k ústiu juhovýchodným smerom

Geomorfologické celky: 1. Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat, 2. Beskydské predhorie, podcelok Ublianska pahorkatina

Prítoky: sprava dva prítoky spod kóty 380,8 m; zľava dva prítoky z východných svahov Dielu, prítok z lokality Brezák, Ladomirovský potok a Poľana

Ústie: do Ublianky severozápadne od obce Ubľa v nadmorskej výške cca 220 m n. m.

Obce: iba Ladomirov