Savkov potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Savkov potok je potok v najvýchodnejšej časti Slovenska, preteká územím okresu Snina. Je to pravostranný prítok Ublianky, meria 8,2 km a je tokom VIII. rádu. Koryto toku sa viackrát výrazne ohýba, na dolnom toku sa výraznejšie vlní. Pred Michajlovom vytvára vedľajšie rameno v dĺžke cca 400 metrov.

Prameň: v Beskydskom predhorí pod kótou 437,6 m severne od obce Strihovce v nadmorskej výške cca 435 m n. m.

Smer toku: od prameňa krátko na juhovýchod, následne na východ, potom vytvára výrazný oblúk ohnutý na sever a pokračuje východným smerom, ďalej sa opätovne stáča, najprv tečie na sever, v obci Michajlov sa znovu stáča na východ, pred ústím sa ešte esovito stáča

Geomorfologické celky: iba Beskydské predhorie, podcelok Ublianska pahorkatina

Prítoky: sprava krátky prítok vznikajúci severne od obce Šmigovec, tri prítoky zo severných svahov Grúňa (390,5 m n. m.), z východného úpätia Grúňa, zo severovýchodného svahu Polomu (465,6 m n. m.); zľava prítok z oblasti Močiarov, prítok prameniaci južne od kóty 422,2 m, prameniaci západne od kóty 396,3 m, ďalší prameniaci východne od kóty 422,2 m, z juhovýchodného svahu Hrabieny (345,3 m n. m.) a prítok prameniaci severovýchodne od kóty 396,3 m

Ústie: do Ublianky pri obci Ubľa v nadmorskej výške približne 213 m n. m.

Obce: len Michajlov