Stežná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stežná je vodný tok v najvýchodnejšej časti Slovenska, preteká územím okresov Sobrance a Snina. Je to pravostranný prítok Ublianky, meria 10,6 km a je tokom VIII. rádu. Na hornom toku vytvára rovnomennú dolinu. Niekedy sa označuje ako Stežný potok.

Prameň: v Beskydskom predhorí na severozápadnom svahu Paprtného vrchu (621,5 m n. m.) v nadmorskej výške cca 450 m n. m.

Smer toku: od prameňa najprv na severozápad, po pribratí prvého ľavostranného prítoku sa stáča na severovýchod, v obci Ruský Hrabovec sa ďalej stáča na sever a za obcou Dúbrava pokračuje k ústiu opäť severovýchodným smerom

Geomorfologické celky: Beskydské predhorie, podcelok Ublianska pahorkatina

Prítoky: sprava prítok prameniaci severne od Gálovej (554,9 m n. m.), Hrabinský potok, prítok spod kóty 429,7 m, Inovský potok, prítok zo západného svahu Brusného (409,6 m n. m.), zo západného svahu Čirovho vrchu (441,8 m n. m.), spod kóty 439,8 m; zľava prítok spod kóty 426,4 m, prítok prameniaci južne od obce Ruská Bystrá, z oblasti Križanovej, dva prítoky z oblasti Bohatého grúňa, Luhy, prítok z juhovýchodného svahu Holiaka (465,5 m n. m.), Rovný potok, prítok z juhovýchodného úpätia Grúňa (390,5 m n. m.), tri krátke prítoky z juhovýchodných svahov Polomu (456,6 m n. m.)

Ústie: do Ublianky v obci Ubľa v nadmorskej výške približne 208 m n. m.

Obce: Ruský Hrabovec, Dúbrava a Ubľa