Malé mačky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Malé mačky alebo mačky (lat. Felinae) je podčeľaď čeľade mačkovité.

V niektorých starších systémoch jej zodpovedá rod Felis v širšom zmysle (čiže všetky druhy z tejto podčeľade patria do rodu Felis).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Rod rys žije v Ázii, Európe a Severnej Amerike, karakal v Afrike a juhozápadnej Ázii a ostatné rody spravidla žijú na všetkých kontinentoch.

Charakteristiku pozri v článku mačkovité.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

podčeľaď malé mačky/mačky (Felinae) = rod Felis v širšom zmysle:

Poznámky:

- Uvedené sú len recentné druhy.
- Znak / oddeľuje úplné synonymá; I a II označuje rôzne významy toho istého názvu
- Niekedy sa tvary so slovom Felis uvádzajú v ženskom rode napr. Felis pardina namiesto Felis pardinus a pod.
- Presné vzájomné vzťahy viacerých vývojových vetiev (aj iných taxónov) mačkovitých sú sporné. Možnosti (stav okolo roku 2017) sú uvedené vyššie formou komentára k jednotlivým taxónom (najmä vývojovým vetvám).

Zdroje vyššie uvedeného systému: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten Ch., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. 2017. A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp. [1]
 2. Li G, Davis BW, Eizirik E, Murphy WJ. Phylogenomic evidence for ancient hybridization in the genomes of living cats (Felidae). Genome Res. 2016;26(1):1-11. doi:10.1101/gr.186668.114 [2]
 3. EIZIRIK, E. et al. Molecular Systematics and Revised Classification of the family Felidae (Mammalia, Carnivora). In: Journal of Mammalogy 2007 [3]
 4. Johnson, W. E.; Eizirik, E.; Pecon-Slattery, J.; Murphy, W. J.; Antunes, A.; Teeling, E. & O'Brien, S. J. (2006). "The Late Miocene radiation of modern Felidae: a genetic assessment". Science. 311 (5757): 73–77. doi:10.1126/science.1122277. [4]
 5. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2020-12-17]. Dostupné online.
 6. Mammal Species of the World - Browse: Felidae [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2020-12-17]. Dostupné online.
 7. NOWELL, K., JACKSON, P. Wild Cats. IUCN, 1996 [5]
 8. Carnivora - Šelmy [online]. savci.upol.cz, [cit. 2020-12-17]. Dostupné online.
 9. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 7.
 10. mačkovité. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 11. BURNIE ed. Zviera. Bratislava: Ikar, 2002, S. 208-215
 12. Príloha č. 2 k vyhláške 93/1999 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. februára 1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín [6] (detto: [7])
 13. Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 14. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965, S. 514-523
 15. mačkovité. In: Malá encyklopédia biológie, 1975, S. 280