Medziplanetárna hmota

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vplyv magnetického poľa Slnka na medziplanetárnu hmotu

Medziplanetárna hmota je materiál, ktorý vypĺňa slnečnú sústavu a cez ktorý sa pohybujú planéty, planétky a kométy.

Je zložená z prachu, kozmického žiarenia a horúcej plazmy zo slnečného vetra.