Mena naviazaná na euro

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Meny naviazané na euro)
Krajiny používajúce euro, americký dolár a meny na ne naviazané
     eurozóna, ktorej centrálna banka vydáva euro
     euro v krajinách mimo eurozóny
     meny pevne naviazané na euro
     meny naviazané na euro s fluktuačným pásmom
     Spojené štáty americké, ktorých centrálna banka vydáva americký dolár
     americký dolár v krajinách mimo USA
     meny pevne naviazané na americký dolár
     meny naviazané na americký dolár s fluktuačným pásmom

Meny naviazané na euromeny, ktoré majú s eurom pevný alebo takmer pevný výmenný kurz z rôznych ekonomických, historických alebo iných dôvodov.

V súčasnosti (2007) existuje 16 mien naviazaných na euro, pričom niektoré majú pevný výmenný kurz, iné majú povolenú určitú odchýlku od stredného výmenného kurzu.

Dôvodom naviazanosti domácej meny na euro môže byť napríklad snaha niektorých štátov so slabšou ekonomikou zaistiť si väčšiu ekonomickú stabilitu, prípadne zaistiť si aspoň menovú stabilitu v prípade krízy ich ekonomiky.

Ďalšie štáty môžu mať svoje meny naviazané na euro napríklad preto, že už pred vznikom eura mali svoje meny naviazané na nejakú inú menu, ktoré bola prechodkyňou eura, najčastejšie to bol francúzsky frank alebo nemecká marka.

Na euro sú v súčasnosti (2007) naviazané meny 22 nezávislých štátov alebo autonómnych území mimo európskej únie a 9 štátov Európskej únie, z ktorých 7 je v ERM II, čo znamená, že ich kurzy sa smú pohybovať v rozpätí 15 alebo menej percent od stredného kurzy k euru a že sa snažia o zavedenie eura na svojom území s výnimkou Dánska. Meny niektorých z týchto krajín boli na euro naviazané už pred ich vstupom do ERM II.

Mnoho mien je neoficiálne naviazaných na euro a snaží sa sa udržiavať približne rovnaký výmenný kurz. Napríklad švajčiarsky frank má niekoľko rokov kurz okolo 1,55 CHF za euro, ďalším príkladom je chorvátska kuna s kurzom 7,35 HRK za euro. Dôvodom je hlavne snaha o zaistenie nízkej inflácie a stabilného a predvídateľného prostredia pre zahraničný obchod a zahraničné investície.