Pakt stability a rastu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pakt stability a rastu je dohoda medzi členmi eurozóny o koordinácii ich rozpočtových politík tak, aby prípadnými vysokými schodkami štátnych rozpočtov alebo vysokými verejnými dlhmi neohrozovali stabilitu eura a nezvyšovali infláciu v eurozóne. Táto dohoda sa čiastočne vzťahuje aj na krajiny , ktoré neprijali euro.

Súčasné zásady:

  • schodok verejných financií nesmie prekročiť 3 % HDP
  • verejný dlh musí byť menší ako 60 % HDP alebo sa musí znižovať