Methods-Time Measurement

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

MTM (angl. Methods-Time Measurement) je systém vopred stanovených časov, ktorý je široko využívaný v priemysle pre popis a stanovenie časových štandardov pre manuálne vykonávané pracovné činnosti. MTM utvára pracovné postupy prostredníctvom popisu, štrukturalizácie, plánovania a analýzy pomocou obsahovo a časovo definovaných procesných prvkov.[1]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Systém dopredu stanovených časov[upraviť | upraviť zdroj]

Podstatné podnety pre vývoj systému dopredu stanovených časov pochádzajú od F. W. Taylora (1856 - 1915) a predovšetkým od F. B. Gilbretha (1868 - 1924). Gilbreth získal poznatok, že čas vykonávania procesu závisí pri rovnakom zacvičení (zručnosti), pri rovnakej vhodnosti (schopnosti) a rovnakej výkonnosti (námaha) ľudí vykonávajúcich prácu v rámci rozumných medzí iba od použitej metódy. Dnes vieme, že je to veľmi "mechanistický pohľad", pretože vplyvy, vyplývajúce napr. z motivácie ľudí, z okolitých vplyvov alebo z vlastností pracovných predmetov, boli pritom vylúčené z úvah. Správne však je, že použitá metóda je veľmi dôležitá ovplyvňujúca veličina. Pri filmovaní mnohých pohybových sekvencií Gilbreth zistil, že sa ľudské pohyby nechajú redukovať na 17 pohybových prvkov, ktoré označil prešmyčkou svojho mena ako Therbligs. To boli "predchodcovia" základných pohybov MTM. Gilbreth a jeho spolupracovníci vykonávali pomocou týchto Therbligov štúdie pohybov, aby bolo možné nájsť metódy pre vykonávanie pracovných úloh, ktoré vedú k najkratším časom vykonávania. V dvadsiatich rokoch viedlo štúdium pohybov k pravidlám pohybovej ergonómie pre sledy pohybov s maximálnou možnou úsporou času a energie. Tieto pravidlá sa zameriavajú, okrem iného, na čo najkratšie pohyby, jednosmerné pohyby rôznych častí tela, rytmiku pohybov, symetrické súčasné pohyby, automatizované pohyby, pohyby s nízkou premenou energiou, vyvážené pohyby a pohodlné nastavenie v strednej oblasti uhlov kĺbov.

Slabosti pohybovej štúdie boli v prvom rade v tom, že nebolo možné priradiť pohybom žiadne časy a tým vyhodnotiť žiadne alternatívy metód. To nakoniec viedlo k vývoju systému dopredu stanovených časov. Systémy dopredu stanovených časov sú definované ako postupy, pomocou ktorých je možné stanoviť požadované časy pre vykonávanie takých prvkov procesu, ktoré sú človekom plne ovplyvniteľné. Pomocou ich použitia vyplývajú hlavné pokyny pre tvorbu pracovísk a pracovných metód (postupov práce). Takto vyvinul Segur, spolupracovník Gilbretha, v rokoch 19191924 prvý systém dopredu stanovených časov, tzv. MTA (angl. Motion Time Analysis).

Vývoj systémov dopredu stanovených časov:

Rok Systém dopredu stanovených časov
1925 MTA (Motion Time Analysis)
1930 G&P (Get and Place)
1945 Začiatok vývoja MTM - 1 (Methods-Time Measurement)
1948 Zverejnené MTM - 1
1950 MTS (Motion Time Survey)
1951 BMT (Basic Motion Time)
1953 DMT (Dimensional Motion Time)
1963 MTM - SD (Standard Data)
1965 MTM - 2
1968 MTM - 3
1972 MTM - BSD (dáta pre kanceláriu) / dnes MOS (MTM - Office System)
1978 MTM - UAS (univerzálny analytický systém)
1978 MTM - MEK (MTM pre kusovú a malosériovú výrobu)
1983 MEK (zverejnené štandardné procesy)
1988 UAS (zverejnené štandardné procesy)
1991 ProKon (konštrukcia zodpovedajúca výrobe)
1992 MTM - vizuálna kontrola
2002 Štandardné postupy logistiky
2006 MTMergonomics

V päťdesiatych rokoch priviezli poradcovia v odbore podnikania MTM do Európy. Začalo sa veľmi úspešne používať vo Švédsku a o niečo neskôr vo Švajčiarsku. Postup MTM získava približne od roku 1960 vzrastajúci význam v Nemecku. Zatiaľ čo do roku 1970 slúžil tento postup iba ako pomocný prostriedok pre tvorbu pracovných postupov, vyvinul sa postupne ďalej zo systému dopredu stanovených časov na riadenie produktivity pracovných systémov.

Najpoužívanejšie techniky[upraviť | upraviť zdroj]

MTM - 1[upraviť | upraviť zdroj]

Je to technika používaná vo veľkosériovej výrobe.

MTM - 2[upraviť | upraviť zdroj]

MTM - 2 bolo vyvinuté švédskym zväzom MTM. Využíva sa hlavne v Škandinávii, Veľkej Británii a Francúzsku.

MTM - UAS[upraviť | upraviť zdroj]

Je to technika používaná v sériovej výrobe. Používa sa hlavne v automobilovom priemysle, pri výrobe prístrojov, elektrotechnickej a elektronickej výrobe a logistike.

MTM - MEK[upraviť | upraviť zdroj]

Je to technika MTM pre kusovú a malosériovú výrobu zohľadňujúca špeciálne požiadavky tohto výrobného typu. Typické oblasti použitia sú vo firmách strojárenstva a oceliarstva, vo výrobe zariadení, lietadiel, ale taktiež v oblastiach údržby a opravy, logistike, ako aj v montáži a pri prestavbe.

MTM - Prokon[upraviť | upraviť zdroj]

Pre nasadenie v už čo možno ranom štádiu procesu vzniku produktu vyvinul Nemecký zväz MTM ProKon ako nástroj pre konštruktéra. ProKon je postup pre zhodnotenie jednotiek a dielov z hľadiska vhodnosti pre montáž. Z hodnotenia vyplývajú konštrukčné podnety pre montážne vhodný dizajn výrobku.

Jednotka TMU a metodika[upraviť | upraviť zdroj]

TMU je skratka pre Time Measurement Unit a znamená doslova "jednotka merania času". Metódy MTM používajú ako jednotku 1 TMU.

Nasledujúca tabuľka ukazuje prepočtové koeficienty pre prevod z TMU do iných časových jednotiek prípadne z iných časových jednotiek do TMU:

TMU sekundy minúty hodiny
1 0,036 0,0006 0,00001
27,8 1 - -
1666,7 - 1 -
100000 - - 1

Jednotlivé techniky používajú každá svoje karty normovaných časov MTM. Časy pre jednotlivé kroky boli stanovené sfilmovaním veľkého množstva priemyselných pracovných postupov. Normovacie časy boli potom spracované pomocou štatistických postupov, predovšetkým výpočty ovplyvňujúcich veličín, aby boli kompenzované rozptyly súvisiace s meranými hodnotami.

Krátka ukážka použitia MTM, resp. MTM - UAS

Uchopenenie matiek M12 plnou ľavou rukou (matky vzdialené 30 cm). Nasledovne pravou rukou natočiť postupne 4 matky o 2 závity (odpovedá 4 otočkám)[2]. Potom odhodiť ostatné matky.

č. op. Popis Kód TMU PxČ Celkom TMU
1 nabrať plnou rukou matky v pracovnej oblasti AG2 65 - 65
2 matku zachytiť na závit (4 matky) AF1 40 4 160
3 matku zatočiť ZB1 10 4x4 160
4 odhodiť ostatné matky z ruky PA2 20 - 20
5 - - - - 405 TMU = 14,58 sek

Celkový čas tejto operácie je teda 14,58 sekundy. Jednotlivé kódy vychádzajú z karty normovaných časov pre MTM - UAS. Každému kódu je teda priradené časová hodnota TMU.

Používaný softvér[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MTM - 1 učebné podklady. Mladá Bleslav : Združenie MTM pre Českú republiku a Slovenskú republiku, 2008.
  2. MTM - UAS učebné podklady. Mladá Bleslav : Združenie MTM pre Českú republiku a Slovenskú republiku, 2008. (česky)
  3. MTM Products [online]. [Cit. 2011-08-15]. Dostupné online. (anglicky)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]