Midraš

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Židia a judaizmus
Židia · Judaizmus · Kto je žid











z  d  u

Midraš (hebr. מדרש, expozícia, štúdium, interpretácia) je v judaizme metóda výkladu Tóry a literatúra, ktorá túto metódu obsahuje.

Midraš ako literárny žáner sa člení na právny a obradný (midraš halacha, halachický midraš) a legendárny, moralizujúci, folkloristický a anekdotický (midraš agada/hagada, agadický midraš).

Najznámejšie zbierky midrašov[upraviť | upraviť zdroj]

Zbierky midrašov vznikali od čias tanaitov až do 12. storočia.

Tanaitské midraše[upraviť | upraviť zdroj]

Najstaršie dochované midraše sú halachické midraše.

 • Mechilta – komentár ku knihe Exodus. Existujú dve verzie:
  • Mechilta de-rabi Jišma'el - zameriava sa na pasáže Ex 12–35. Ohľadom dátumu konečnej redakcie panujú spory, predpokladá sa, že bola ukončená v období amoraitov (3.-4. storočí?), čerpá zo starších zdrojov, niektoré látky pochádzajú až z obdobia tanaitov (2. storočia).
  • Mechilta de-rabi Šim'on bar Jochaj - datuje sa približne do 4. storočia, komentuje Ex 3–35.
 • Sifra k Levitiku - jadro textu vzniklo asi v polovici 3. storočia ako kritika a komentár k Mišne, text však bol ďalej upravovaný.
 • Sifre k Numeri a Deuteronómiu - halachický midraš, obsahuje však rozsiahle hagadické pasáže. Pochádza asi z polovice 3. storočia.
 • Sifre Zuta (malá Sifre) - čiastočne zachovaný v textoch stredovekých rabínov, niektoré časti objavil Solomon Schechter v káhirskej geníze. Zdá sa, že je starší, než ostatné midraše a pochádza zo začiatku 3. storočia.

Midraš raba[upraviť | upraviť zdroj]

Midraš raba je súbor desiatich komentárov k rôznym knihám Biblie. Nie je to jedno ucelené dielo, jednotlivé midraše boli napísané v rozličných obdobiach rozličnými autormi.

Potalmudické midraše[upraviť | upraviť zdroj]

 • Midraš Kohelet ku knihe Kazateľ, asi z 1. pol. 9. storočia
 • Midraš Ester ku knihe Ester, okolo roku 950
 • Pesikta, homiletický midraš zo zač. 8. storočia
 • Pirkej de-rabi Eli'ezer po 8. storočí
 • Tanchuma alebo Jelamdenu - skupina agadických midrašov k celému pentateuchu, ktorých údajným autorom má byť Rabi Tanchuma bar Aba zo 4. storočia. Midraše sú však značne mladšie. Existuje niekoľko verzií, najdôležitejšie sú Midraš Tanchuma ha-Nidpas (tlačená verzia, niekedy označovaná ako Midraš Tanchuma Jelamdenu) a Midraš Tanchuma Buber, verzia Salomona Bubera podľa rukopisu. Niekedy býva tiež (zmätočne) označovaná ako Midraš Tanchuma Jelamdenu. Jednotlivé fragmenty a verzie sú zrejme rozlične staré.
 • Midraš Šmu'el - midraš ku knihám Samuelovým
 • Midraš Thilim - midraš k Žalmom
 • Midraš Mišlej - midraš k Prísloviam
 • Seder olam raba - tradične pripisovaný tanaitovi Rabimu Jose ben Halaftovi. Preberá dejiny sveta od stvorenia až po stavbu Druhého chrámu v Jeruzaleme.
 • Jalkut Šim'oni - zbierka halachických a agadických midrašov k celému Tanachu z 13. storočia, autorom je rabi Šim'on ha-Daršan. Je to kompilát z asi 50 midrašických diel.