Montáž ďalekohľadu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Azimutálna montáž malého astronomického ďalekohľadu.
Dobson je Newtonov ďalekohľad na azimutálnej debničke, ktorú spopularizoval John Dobson v roku 1965.
Ďalekohľad na nemeckej ekvatoriálnej montáži

Montáž ďalekohľadu je usporiadanie a orientácia osí ďalekohľadu. Ďalekohľad sa pohybuje okolo dvoch navzájom kolmých osí a podľa ich orientácie sa rozoznáva azimutálna montáž a ekvatoriálna montáž.

Azimutálna montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Azimutálna montáž

Azimutálna montáž je najstarší typ montáže ďalekohľadu, používa sa hlavne pri malých prenosných ďalekohľadoch alebo rádioteleskopoch. Otáčaním okolo zvislej osi sa nastavuje azimut a okolo vodorovnej osi sa mení výška nad horizontom. Je jednoduchá a výhodná pri určitom druhu meraní, ale na stále pozorovanie alebo fotografovanie oblohy je nevhodná, pretože u azimutálnej montáži sa obraz sledovaného objektu pri pohybu na oblohe otáča. Hviezdy pri svojom pohybe menia výšku nad obzorom a azimut nerovnomerne a nie je možné jednoducho mechanicky dosiahnuť, aby ďalekohľad sám sledoval hviezdy. Azimutálna montáž je aj Dobsonova montáž Newtonovských ďalekohľadov.

Ekvatoriálna montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Ekvatoriálna montáž

Ekvatoriálna alebo paralaktická montáž je montáž, pri ktorej je zvislá os sklonená tak, aby bola rovnobežná so zemskou osou. Namiesto azimutu sa ňou nastavuje hodinový uhol čiže rektascenzia a druhá os namiesto výšky nastavuje deklináciu. Ďalekohľad postavený na ekvatoriálnej montáži je ekvatoreál. Používa sa niekoľko druhov tejto montáže, na Slovensku je najrozšírenejšia nemecká montáž.

Nemecká montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Polárna os je upevnená iba na jednom pilieri. Deklinačná os má na jednom konci ďalekohľad a na druhom konci protizávažie tak, aby pri otáčaní okolo polárnej osi bol tubus ďalekohľadu približne vyvážený. Ak ďalekohľad obsahuje prídavné zariadenia, malé rozdiely hmotnosti je možné vyrovnávať posuvným závažím. Polárna os sa môže otáčať pomocou hodinového stroja.

Anglická montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Pri tejto montáži sú oba konce polárnej osi zachytené na pilieroch a stabilita ďalekohľadu je podstatne lepšia ako pri nemeckej montáži. Má dve varianty, a to anglická rámová montáž a anglická osová montáž.

Vidlicová montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Vidlicová alebo americká montáž je najdokonalejšia montáž, pri ktorej sú odstránené všetky protizávažia. Polárna os je upevnená ako pri nemeckej montáži a na jednom konci má tvar vidlice. Ďalekohľad sa otáča vo vidlici na deklinačnej osi. Táto montáž sa využíva len pri reflektoroch.

Coudé montáž[upraviť | upraviť zdroj]

Coudé alebo lomená montáž je montáž, pri ktorej je tubus zalomený pomocou dvoch zrkadiel a jeho okulárová časť je súčasne polárnou osou prístroja. Druhá časť tubusu je deklinačnou osou. Pozorovateľ pozoruje v miestnosti v predĺženej polárnej osi.