Preskočiť na obsah

Národný park

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 12:52, 18. júl 2013, ktorú vytvoril 190.49.33.179 (diskusia) (aktualizácia)
Yosemitský národný park, Spojené štáty.
Los Cardones národný park, Argentína.
Ruiny v Národnom parku Tikal, Guatemala
Duny v Národnom parku Namib-Naukluft, Namíbia

Národný park je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Na Slovensku je národný park (skratka NP) jedna zo zákonom stanovených kategórií chránených území.

Dejiny

Myšlienka zriadiť národný park bola prvýkrát vyslovená začiatkom 19. storočia. V roku 1810 anglický básnik William Wordsworth popísal Jazernú oblasť (Lake District) v severozápadnom Anglicku ako „druh národného majetku, na ktorý má právo a v ktorom má majetkovú účasť každý, kto má oči na to, aby videl, a srdce na to, aby sa radoval“. Maliara Georga Catlina počas ciest po Americkom západe trápila budúcnosť Indiánov, ktorých stretol, a prírodných krás, ktoré videl. V roku 1832 napísal, že by ich možno mohol uchovať:

nejaký rozsiahly štátny ochranný program… vo veľkolepom parku ... Parku národa, v ktorom bude človek i zver, v celej divokosti a nedoknuteľnosti ich prirodzenej krásy!

K prvému pokusu vlády o zriadenie takto chráneného územia došlo v Spojených štátoch amerických, keď prezident Abraham Lincoln 30. júna 1864 podpísal zákon, ktorým sa postupuje Yosemite Valley a Mariposký háj (Mariposa Grove) sekvojovcov obrovských (jadro budúceho svetoznámeho Yosemitského národného parku) štátu Kalifornia:

Vyššie uvedený Štát prijme tento postupovaný majetok za výslovných podmienok, že sa areál bude používať na verejné použitie, ako výletné miesto a na rekreáciu, a že bude naveky nescudziteľným.

Ale vízia národného parku v Yosemite ešte nebola dokončená a bolo potrebné úsilie Johna Muira, aby priniesla ovocie. Yosemity sa stali národným parkom až 1. októbra 1890.

V roku 1872 bol založený Yellowstonský národný park ako prvý skutočný národný park sveta. Nasledujúc yellowstonskú myšlienku postupne nasledovali iné národné parky v rôznych krajinách. Kráľovský národný park v Austrálii bol založený v roku 1879 južne od Sydney. Národný park Banff v Kanade (neskôr známy ako Národný park Rocky Mountain) sa stal prvým kanadským parkom v roku 1887. Nový Zéland mal svoj prvý národný park v roku 1887. Prvý národný park v Európe bol založený v roku 1910 vo Švédsku. Národné parky sa po celom svete zakladali najmä po Druhej svetovej vojne.

Národné parky vo svete

Národné parky sa zvyčajne zakladajú na miestach civilizáciou len málo dotknutých a často majú oblasti s ojedinelou flórou, faunou a ekosystémom (najmä s ohrozenými druhmi), biodiverzitou alebo nezvyčajnými geologickými vlastnosťami. Zriedkavo sa národné parky zriaďujú v civilizovaných oblastiach s cieľom vrátiť oblasť do pôvodného stavu tak ako je to len možné.

V niektorých krajinách ako napríklad v Anglicku a Walese, oblasti označené ako národný park nemajú divokú prírodu, ani nie sú v štátnom vlastníctve, a môžu tam byť do značnej miery zastúpené aj sídla a obrábaná pôda, ktoré sú často neoddeliteľnou súčasťou krajiny.

Väčšina národných parkov plní dvojakú úlohu, záchranu divočiny a tiež slúžia ako centrá turistiky. Zvládnutie potencionálnych konfliktov medzi týmito dvoma úlohami môže byť problematické najmä ak sa z príjmu z turistiky financuje údržba národného parku. Parky tiež slúžia ako rezerva prírodných zdrojov ako dreva, minerálov a iných hodnotných surovín. Zvládnutie konfliktu medzi dopytom po využívaní týchto zdrojov a prípadnou škodou, ktorá by tak mohla vzniknúť, je často veľkou výzvou pri riadení národných parkov. V národných parkoch často dochádza k ilegálnemu výrubu a iným zneužitiam, niekedy z dôvodu korupcie v politike.

Niektoré krajiny tiež zakladajú národné parky na lokalitách so zvláštnym kultúrnym, vedeckým alebo historickým významom, alebo ako špeciálne subjekty svojej sústavy národných parkov. Iné zas na zachovanie historických lokalít používajú iný systém. Niektoré z týchto lokalít dostali od organizácie UNESCO označenie Súčasť svetového kultúrneho dedičstva.

V mnohých krajinách môžu byť za správu parkov zodpovedné miestne samosprávy. Napriek tomu sa niektoré z nich niekedy nazývajú „národné“ parky.

Národné parky na Slovensku

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam národných parkov na Slovensku

Národný park je podľa § 19 zák. 543/2002 Z.z. definovaný ako: Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodný dedičstvo, v ktorom je ochrane prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Národné parky na Slovensku majú 3. stupeň ochrany.

Pozri aj