Nechválka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nechválka je potok na severovýchodnom Slovensku, preteká územím okresu Humenné. Je to ľavostranný prítok Udavy, meria 8,1 km a je tokom VII. rádu.

Prameň: v Laboreckej vrchovine západne od kóty 667,7 m v nadmorskej výške približne 520 m n. m.

Smer toku: od prameňa najprv na juhojuhozápad, od sútoku s Topoľovým potokom tečie na krátkom úseku na západojuhozápad, následne preteká obcou Nechválova Polianka severojužným smerom, na dolnom toku sa stáča na západ až juhozápad

Geomorfologické celky: Laborecká vrchovina, podcelok Papínska brázda

Prítoky: sprava Papínsky potok, prítok zo severovýchodného svahu Vršakova (402,0 m n. m.), prítok z južného svahu Vršakova, tri krátke prítoky z južných svahov Benkovne (428,6 m n. m.); zľava prítok zo severozápadného svahu Grúňa (626,3 m n. m.), Topoľový potok, prítok zo severného svahu Kýčery (532,5 m n. m.), Kašovský potok, prítok zo západného svahu Grúňa, potok Marína

Ústie: do Udavy na okraji obce Zubné v nadmorskej výške približne 220,5 m n. m.

Obce: Nechválova Polianka a Zubné