Prielazkový potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prielazkový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Snina
Obec Hostovice
Prameň Laborecká vrchovina
 - poloha Hostovice, Laborecká vrchovina,
 - výška 584 m
 - súradnice 49°06′01″S 22°07′31″V / 49,1002°S 22,1252°V / 49.1002; 22.1252
Ústie Hostovický potok
 - poloha Hostovice, Laborecká vrchovina
 - výška 344 m
 - súradnice 49°07′14″S 22°08′02″V / 49,1205°S 22,1340°V / 49.1205; 22.1340
Dĺžka km
Rád toku VIII.
Hydrologické poradie 4-30-03-2168
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prielazkový potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín, na juhozápadnom okraji územia obce Hostovice v okrese Snina v Prešovskom kraji. Je ľavostranným prítokom Hostovického potoka, v povodí Udavy; má dĺžku 3 km. Je vodným tokom VIII. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-30-03-2168. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Laborecká vrchovina.[2]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 584 m n. m. v lesnom extraviláne na juhozápadnom okraji obce Hostovice v okrese Snina, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie severným smerom lesným extravilánom, stáča sa do severovýchodného smeru, preteká lesom Hriňova dolinka, v nadmorskej výške 397 m n. m. priberá krátky pravostranný bezmenný prítok, stáča sa na sever, pravým brehom obmýva pasienok a pole Krátke, ľavým brehom obmýva les aj trvalý trávny porast Pod Dielcom, v nadmorskej výške 359 m n. m. vystupuje z lesa a pokračuje v poľnohospodárskom extraviláne, na dolnom okraji intravilánu Hostovíc v nadmorskej výške 344 m n. m. ústi do Hostovického potoka ako jeho ľavostranný prítok. Hostovický potok ďalej ústi do Udavy. Prielazkový potok má jeden prítok.[3][4]

Prielazkový potok pramení a preteká na území lesného a poľnohospodárskeho extravilánu obce Hostovice a iba nepatrný úsek toku pri zaústení potoka preteká intravilánom obce v okrese Snina v Prešovskom kraji, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Prielazkový potok má pôvod v názve lesa Na prielazku na území obce Hostovice, ktorý je vzdialený od prameňa Prielazkového potoka 1,4 km na západ. Z toponyma Na prielazku rozšírením o formant -ov-ý, a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Prielazkový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.

Názov lesa Na prielazku má pôvod v charakteristickom výskyte topografického objektu prielaz resp. jeho zdrobneniny prielazok vo význame malý prielaz, malý úzky priechod v doline medzi vrchmi v priestore pomenúvaného lesa. Motivácia pomenovania sa v súčasnej slovenčine postupne vytráca, lebo apelatívum prielaz, prielazok ako topografický termín ustupuje na okraj jej slovnej zásoby.[6]

Hydronymum Prielazkový potok bolo štandardizované v roku 1990.[7] Najstarší dochovaný písomný záznam toponyma Hostovice je z roka 1354.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-12-18).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-12-18]
  3. Priebeh vodného toku Prielazkový potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-12-18].
  4. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. 121 s. S. 25, 94, 97, 103. ISBN 80-85672-05-7.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S.13, 133-137. 079-902-87.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. A18. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 51, 72. Bratislava 1990. ISBN 80-85164-17-5.