Priedolský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Priedolský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Humenné
Obec Vyšná Jablonka,
Nižná Jablonka
Prameň Laborecká vrchovina
 - poloha Vyšná Jablonka, Laborecká vrchovina, Ščob
 - výška 480 m
 - súradnice 49°09′48″S 22°04′49″V / 49,1632°S 22,0802°V / 49.1632; 22.0802
Ústie Rieka
 - poloha Nižná Jablonka,
Medzilaborecká brázda
 - výška 328 m
 - súradnice 49°08′20″S 22°05′39″V / 49,1388°S 22,0941°V / 49.1388; 22.0941
Dĺžka 3,8 km
Rád toku VIII.
Hydrologické poradie 4-30-03-2123
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Priedolský potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín, v juhozápadnej časti územia obce Vyšná Jablonka a v malom úseku v severovýchodnej časti obce Nižná Jablonka v okrese Humenné v Prešovskom kraji. Je pravostranným prítokom Rieky v povodí Udavy; má dĺžku 3,8 km. Je vodným tokom VIII. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-30-03-2123. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Laborecká vrchovina, dolná časť toku a ústie geomorfologický podcelok Medzilaborecká brázda.[2]

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 480 m n. m. v lesnom extraviláne na východnom svahu vrchu Ščob s nadmorskou výškou 562 m n. m., ktorého najvyšší bod leží už na území susednej obce Svetlice, a zároveň na južnom úpätí svahu pasienka s prímesou náletových drevín Baranov, v juhozápadnej časti obce Vyšná Jablonka v okrese Humenné, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie juhozápadným smerom lesným extravilánom so skladbou bučina s prímesou borovice, mení smer na juhovýchod, postupne sa les strieda s trvalým trávnym porastom, mení smer na juh, preteká cez pole s charakterom pasienka Kýčera, pravým brehom obteká pasienok Lán, jemne sa stáča na juhozápad, vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, podteká cestu z obce Svetlice do Nižnej Jablonky a zároveň vteká na územie obce Nižná Jablonka, mení smer na juhovýchod sledujúc túto cestu a v nadmorskej výške 328 m n. m. ústi do vodného toku Rieky v povodí Udavy ako jej pravostranný prítok. Priedolský potok nemá prítok.[3][4]

Priedolský potok pramení a preteká na území extravilánu obce Vyšná Jablonka a preteká a ústi na území extravilánu obce Nižná Jablonka v okrese Humenné v Prešovskom kraji, v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina a ústi v jeho geomorfologickom podcelku Medzilaborecká brázda.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Priedolský potok má pôvod v názve pasienka a poľa Na priedole v juhozápadnej časti územia obce Vyšná Jablonka s presahom cez obecnú hranicu i do susednej obce Nižná Jablonka, tento objekt je vzdialený od stredného toku Priedolského potoka 500 m na západ. Z toponyma Na priedole rozšírením o formant -ský, a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Priedolský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Názov pasienka a poľa Na priedole má pôvod v charakteristickom výskyte topografického objektu priedol vo význame topografický objekt, miesto pred dolinou, preddolie v priestore pomenúvaného pasienka a lesa. Motivácia pomenovania sa zo súčasnej slovenčiny postupne vytráca, lebo apelatívum priedol ako topografický termín je vysunuté na okraj jej slovnej zásoby.[6]

Hydronymum Priedolský potok bolo štandardizované v roku 1990.[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-12-22).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-12-24]
  3. Priebeh vodného toku Priedolský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-12-23].
  4. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1423/1993 z 28.7.1993. 121 s. S. 82, 83, 90, 98, 108. ISBN 80-85672-05-7.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 133-137. 079-902-87.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 142.
  7. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 51, 72. ISBN 80-85164-17-5.