Neoliberalizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Neoliberalizmus môže byť:

 • pôvodne (1898 – 30. roky 20. stor.): rôzne používané, skôr zriedkavé, označenie pre nové liberálne teórie (na rozdiel od starších liberálnych teórií) alebo označenie pre návrat ku klasickému liberalizmu v štýle A. Smitha
 • 1938/40.roky až 70. roky 20. stor.:
  • ordoliberalizmus príp. sociálne trhové hospodárstvo nemeckého typu; ojedinele vrátane rakúskej školy z 30./40. rokov 20. stor.
  • podľa Nawrotha (1961, 1962): sociálne trhové hospodárstvo kombinované s katolíckou sociálnou náukou v povojnovom Nemecku
  • členovia kolokvia W. Lippmana (1938) a členovia Mont-Pellerinskej spoločnosti a Freiburská škola a pod.
 • od 70. rokov 20. stor. (intenzívnejšie od 90. rokov 20. stor.): voľné, často skôr hanlivé, označenie pre politickú a/alebo ekonomickú ideológiu (politikov, obchodníkov, novinárov a bankárov, nie však vedcov) založenú na jednoduchých axiómoch, že trh (súkromný sektor) vždy funguje dobre a štát vždy funguje zle; do značnej miery sa prekrýva s pojmami neokonzervativizmus či thatcherizmus (pre západné štáty), Washingtonský konsenzus (pre chudobnejšie štáty) a trhový fundamentalizmus, pozri neoliberalizmus (voľný trh)
 • podľa Ver Eeckeho (1982): nemecký ordoliberalizmus + americký monetarizmus
 • neoklasická ekonómia (ale bez keynesiánskych vplyvov)
 • v antiglobalistickom hnutí novšie: ekonomická ideológia stojaca za kapitalistickou globalizáciou
 • v náuke o medzinárodných vzťahoch (od polovice 80. rokov 20. st.): neoliberálny inštitucionalizmus

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • What is Neo-Liberalism?
 • Neoliberalism. In: The Concise Oxford Dictionary of Politics. 2nd ed., New ed. edited by Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford; New York : Oxford University Press, 2003. ISBN 9780192802767.
 • Echaudemaison, C.-D. et al.: Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, 1993
 • SCREPANTI, Ernesto; ZAMAGNI, Stefano. An Outline of the History of Economic Thought. Preklad David Field, Lynn Kirby. 2nd ed. rev. and expanded. Oxford; New York : Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-927913-5. S. 460.
 • JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie. 2. přeprac. vyd. Zväzok 1 A – O. Praha : Svoboda, 1984. 775 s. (Členská knižnice / Nakladatelství Svoboda.) S. 685.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.