Neoliberalizmus (voľný trh)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Neoliberalizmus je voľné (v ekonomickej vede ironické až hanlivé) označenie ideológie, ktorá sa rozšírila v 70. rokoch 20. storočia v ekonómii a (hospodárskej) politike, a ktorá je založená na jednoduchých axiómach, že trh (súkromný sektor) vždy funguje dobre a štát vždy funguje zle. Z týchto axiómov (s ktorými by mimochodom nesúhlasili klasickí či neoklasickí liberáli) vyplývajú pre politiku nasledujúce odporúčania: treba minimalizovať štát, sprivatizovať verejné podniky, odstrániť verejný deficit, zakázať fiškálnu a monetárnu politiku, zabezpečiť nezávislosť centrálnych bánk od vôle občanov, zrušiť obchodné bariéry, zredukovať či zrušiť tzv. štát blahobytu a zvýšiť pružnosť zamestnanosti. Žiadne z vyššie uvedených odporúčaní pre politiku nevyplýva z vedeckého výskumu a neoliberalizmus zastávajú najmä politici (vrátane časti ľavice), byrokrati, obchodníci, bankári a novinári.[1][2]

Neoliberalizmus významne ovplyvnil politiku M. Thatcherovej a R. Reagana v USA[3] a spája sa napríklad aj s bývalým čilským diktátorom Augustom Pinochetom.[4]

Typickými príkladmi neoliberalizmu je chicagská škola (najmä monetarizmus a Milton Friedman), škola strany ponuky a moderná rakúska škola (najmä neskoršie dielo Friedricha von Hayeka). Niekedy sa sem zaraďuje aj ordoliberalizmus (ten sa však od vyššie uvedenej úvodnej definície značne odchyľuje).[2][5][3]

Do značnej miery sa neoliberalizmus prekrýva s pojmami neokonzervativizmus (pre západné štáty), Washingtonský konsenzus (pre chudobnejšie štáty) a trhový fundamentalizmus.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SCREPANTI, Ernesto; ZAMAGNI, Stefano. An Outline of the History of Economic Thought. Preklad David Field, Lynn Kirby. 2nd ed. rev. and expanded. Oxford; New York : Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-927913-5. S. 460.
  2. a b neoliberalismus. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. Preklad Marie Bednaříková et al. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 197.
  3. a b ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1996. 511 s. ISBN 80-85983-11-7. S. 216.
  4. https://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1677&context=oa_theses
  5. JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie. 2. přeprac. vyd. Zväzok 1 A – O. Praha : Svoboda, 1984. 775 s. (Členská knižnice / Nakladatelství Svoboda.) S. 685.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]