Libertarianizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Libertarianizmus (angl. libertarianism, odvodené od lat. liber – slobodný) je označenie skupiny politických ideológií, ktoré nadväzujúc na klasický liberalizmus zdôrazňujú individualizmus odrážajúci sa v osobnej i ekonomickej slobode. Prívrženec libertarianizmu sa označuje ako libertarián.

Pre odlišný politicko-filozofický vývoj v Spojených štátoch a Európe je definícia libertarianizmu pomerne široká. Zatiaľ čo v USA sa v súčasnosti označenie liberál uplatňuje výlučne vo význame egalitárneho liberalizmu, predovšetkým v strednej a východnej Európe, Juhoafrickej republike, Číne sa používa takmer v pôvodnom význame klasického liberalizmu.[1] Myšlienková základňa libertarianizmu tak zahŕňa predstaviteľov a pokračovateľov klasického liberalizmu, ako aj radikálne liberálne teórie minarchizmu, objektivizmu a anarchokapitalizmu.[2][3] Predovšetkým v americkom prostredí sa kvôli myšlienkovej blízkosti a spätému vývoju s Republikánskou stranou k libertariánom často zahŕňajú aj predstavitelia paleokonzervativizmu (napr. Ron Paul).

Pôvod a vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Stretnutie Montpelerinskej spoločnosti v roku 1947 (vľavo Trygve J. B. Hoff, uprostred Ludwig von Mises)

V 30. rokoch 20. storočia mnoho stúpencov Rooseveltovej politiky Nového údelu z radov amerických intelektuálov sami seba pokladali za liberálov, avšak nimi presadzované budovanie štátu blahobytu a zvyšovanie štátnych výdavkov na podporu opatrení namierených proti dôsledkom veľkej hospodárskej krízy bolo v protiklade s pôvodným liberalizmom. Termín liberál sa v priebehu 30. a 40. rokov zaužíval na pomenovanie stúpenca politiky Demokratickej strany, ktorého najbližším ekvivalentom v európskom kontexte je označenie sociálny demokrat.[4][pozn 1]

Akademické označenie klasický liberalizmus mnoho pôvodných liberálov odmietalo používať, pretože sa domnievali, že to nie je vhodný pojem pre ich de facto modernú a pokrokovú politiku. V 50. rokoch americký ekonóm a publicista Leonard Read začal používať pôvodne filozofický pojem libertarianizmus,[5] ktorý sa v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí uplatnil v praxi a v roku 1972 vznikla Libertariánska strana. Niektorí zástancovia klasického liberalizmu sa ale s týmto pomenovaním nestotožnili, napr. Friedrich August von Hayek sa naďalej označoval za liberála alebo Ayn Randová, ktorá sa pokladala za radikálnu prokapitalistku.[1] Termín libertarianizmus bol prvýkrát preukázateľne použitý anglickým historikom a politickým komentátorom Williamom Belshamom v roku 1789 v eseji O slobode a nevyhnutnosti, ako antonymum k determinizmu.[6]

V akademickom prostredí libertarianizmus filozoficky etabloval Robert Nozick svojim dielom Anarchia, štát a utópia (1974), v ktorom rozvil lockovskú teóriu štátu, spravodlivosti a súkromného vlastníctva. Na poli ekonómie rozvíjala svoju činnosť Montpelerinská spoločnosť založená roku 1947 Hayekom. V roku 1946 Leonard Read založil Nadáciu pre ekonomické vzdelávanie (angl. Foundation for Economic Education), ktorá sa stala prvým libertariánskym think tankom v USA. Skupina rakúskych ekonómov založila roku 1982 Inštitút Ludwiga von Misesa (angl. Ludwig von Mises Institute). K významným libertariánskym think tankom patrí aj Cato Institute založený v roku 1974.

Predstavitelia[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi dôležitých, ale ideovo nejednotných, predstaviteľov libertarianizmu patria ekonómovia chicagskej (Milton Friedman) a rakúskej školy (Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Leonard Read, Friedrich August von Hayek), americký politik Ron Paul (s republikánskou platformou Tea Party), filozof Robert Nozick, spisovateľka a filozofka Ayn Randová. Za tzv. ľavicového libertariána sám seba považuje anarchosyndikalista Noam Chomsky.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. V politickej filozofii sa dnes tento liberalizmus označuje ako egalitárny liberalizmus (resp. sociálny, rovnostársky liberalizmus).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b BOAZ, David. Libertarianism : A Primer. [1998]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. Libertarianismus. In: KRIEGER, Joel (ed.). Oxfordský slovník světové politiky. Praha : Ottovo nakladatelství, 2000. 1090 s. ISBN 80-7181-463-6. s. 426-427. (po česky)
  3. Libertalianismus. In: MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1995. ISBN 8085617471. s. 243-244. (po česky)
  4. NOVÁK, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2011. 783 s. ISBN 8074190520. s 102-103. (po česky)
  5. READ, Leonard E. Neither Left Nor Right. In The Freeman. January 1956.
  6. BELSHAM, William. Essays, Philosophical, Historical, and Literary. Poultry : C. Dilly, 1789. p. 11. (po anglicky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]