Preskočiť na obsah

New Catholic Encyclopedia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
New Catholic Encyclopedia

Pôvodný jazyk angličtina
Krajina vydania USA
Nakladateľstvo originálneho vydania McGraw Hill a The Catholic University of America (1. vyd.)
Gale a The Catholic University of America (2. vyd.)
Dátum 1. vydania originálu 1967 (1. vyd.)
2003 (2. vyd.)
Literárny žáner encyklopédia

New Catholic Encyclopedia (NCE) je anglickojazyčná odborná encyklopédia zameraná na témy spojené s kresťanstvom a osobitne s Katolíckou cirkvou. Ideovo nadväzuje na staršiu Catholic Encyclopedia zo začiatku 20. storočia, nie je však jej revíziou.[1]

Zväzky prvého vydania vyšli v roku 1967 v spolupráci The Catholic University of America a vydavateľstva McGraw Hill. Doplňujúce zväzky boli vydané v rokoch 1974, 1979, 1989 a 1996. Jubilejný zväzok na počesť Jána Pavla II. bol, ako prechod k druhému vydaniu, vydaný v roku 2001.[2]

Druhé vydanie vzniklo v rámci spolupráce vydavateľstva Gale a The Catholic University of America. Základné vydanie z roku 2003 má štrnásť zväzkov s encyklopedickými heslami a jeden zväzok s indexom. Od roku 2009 bolo vydaných niekoľko ročných dodatkov, ktoré sa venujú špecifickým okruhom tém a ktoré boli vydávané nielen v tlačenej, ale aj elektronickej podobe.[2]

Dlhšie heslá sa členia na menšie časti. Po texte k heslu býva uvedená bibliografia k nemu. Na konci každého hesla sú uvedení jeho autori. Encyklopédia obsahuje čiernobiele ilustrácie. Encyklopédia obsahuje krížové odkazy.[3]

Encyklopédia obsahuje informácie o učení, organizácii a dejinách kresťanstva v priebehu storočí: o kresťanských osobách, inštitúciách, kultúrnych javoch, filozofiách a spoločenských hnutiach, ktoré ovplyvnili Katolícku cirkev. Dôraz sa venuje západnej cirkvi a osobitne Amerike, venuje sa však aj východným cirkvám, protestantskej reformácii a iným náboženský, spoločenstvám vrátane judaizmu a islamu. V dogmatických otázkach encyklopédia zdôrazňuje oficiálne katolícke učenie, ako ho vyjadrilo magistérium Cirkvi (osobitne druhé vydanie reflektuje Druhý vatikánsky koncil). Informuje o vývoji teológie, predstavuje dejiny Cirkvi z viacerých hľadísk na pozadí všeobecných politických a kultúrnych dejín. Pomerne podrobne informuje o misijnej činnosti Cirkvi. Zaoberá sa aj otázkami kánonického práva a otázkami vzťahov medzi cirkvou a štátom. Osobitná pozornosť sa venuje scholastickej tradícii, najmä tomizmu. Encyklopédia nespracúva biografické informácie o žijúcich osobách (výnimkou bol vtedajší pápež Ján Pavol II.).[3]

Prechodný zväzok: New Catholic Encyclopedia: Jubilee Volume: The Wojtyla Years. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2001. 681 s. ISBN 0-7876-4787-X.

Druhé vydanie
Zväzok Heslá ISBN Zameranie (pri dodatkoch)
set (2003) ISBN 0-7876-4004-2
1. A – Azt ISBN 0-7876-4005-0
2. Baa – Cam ISBN 0-7876-4006-9
3. Can – Col ISBN 0-7876-4007-7
4. Com – Dyn ISBN 0-7876-4008-5
5. Ead – Fre ISBN 0-7876-4009-3
6. Fri – Hoh ISBN 0-7876-4010-7
7. Hol – Jub ISBN 0-7876-4011-5
8. Jud – Lyo ISBN 0-7876-4012-3
9. Mab – Mor ISBN 0-7876-4013-1
10. Mos – Pat ISBN 0-7876-4014-X
11. Pau – Red ISBN 0-7876-4015-8
12. Ref – Sep ISBN 0-7876-4016-6
13. Seq – The ISBN 0-7876-4017-4
14. Thi – Zwi ISBN 0-7876-4018-2
15. Index ISBN 0-7876-4019-0
set (2009) ISBN 978-1-41-447526-4 „Science and the Church“
Sup. 2009: 1 A – J ISBN 978-1-41-447527-1
Sup. 2009: 2 J – Z ISBN 978-1-41-447528-8
set (2010) ISBN 978-1-4144-7588-2
ISBN 978-1-4144-6414-5
„Modern History and the Church“
Sup. 2010: 1 A – I ISBN 978-1-4144-7589-9
Sup. 2010: 2 J – Z ISBN 978-1-4144-7590-5
set (2011) 2 Vols. ISBN 978-1-4144-7591-2 „Literature and the Arts“
set (2012) 4 Vols. ISBN 978-1-4144-8085-5 „Philosophy and Ethics“

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. New Catholic Encyclopedia. In: MARCUSE, Michael J.. A Reference Guide for English Studies. Berkeley et al. : University of California Press, 1990. ISBN 978-0-520-05161-4. S. 13.
  2. a b O'CONNELL, David M. Foreword. In: New Catholic Encyclopedia: Supplement 2009. Vol. 1. A – I. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2010. ISBN 978-1-41-447527-1. S. XI.
  3. a b New Catholic Encyclopedia. 2nd Ed. Vol. 1. A – Azt. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2003. ISBN 0-7876-4005-0. S. ix – x.