Preskočiť na obsah

Občiansky zákonník (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Občiansky zákonník z 26. februára 1964 [1] (iné názvy: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. [2], Občiansky zákonník) je zákon prijatý Národným zhromaždením Československej socialistickej republiky 26. februára 1964 a účinný od 1. apríla 1964 (s viacerými neskoršími novelizáciami) v bývalom Česko-Slovensku a v jeho nástupníckych štátoch – na Slovensku a do 1. januára 2014 i v Česku.[3] Jedna z najvýznamnejších novelizácií prebehla po Nežnej revolúcii a následnom páde komunistického režimu a nastolení režimu demokratického s trhovou ekonomikou na základe zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 87/1990 Zb. z 28. marca 1990, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník.[4]

Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného – majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník opisuje, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a iné občianske zmluvy.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964. Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1964, částka 19, vydána dne 5. března 1964, s. 202 – 248. Dostupné online a Občiansky zákonník na Slov-lex (Poznámka: Tento zákon patrí medzi niekoľko významných zákonov, ktoré majú v zbierke odlišnú formuláciu názvu než ostatné zákony (porov. napr. z rovnakého obdobia "zákon z 26. februára 1964 o hospodárení s bytmi" [1])
  2. OVEČKOVÁ, O. et al. Slovník obchodného práva. Bratislava: Iura Edition. 1994. ISBN 80-88715-11-3, S. 360.
  3. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964. Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1964, částka 19, vydána dne 5. března 1964, s. 202 – 248. Dostupné online (po česky)
  4. Zákon č. 87/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-03-28, [cit. 2018-03-14]. Dostupné online.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]