Preskočiť na obsah

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Okresná knižnica Dávida Gutgesela je verejná knižnica v meste Bardejov.

Dejiny knižnice – vznik a vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky tejto knižnice v meste Bardejov siahajú pravdepodobne až do polovice 13.storočia (okolo roku 1247), kedy „Išlo o predpokladané využívanie liturgických kníh. Boli to ručne písané knihy, zhromažďované výlučne pre potreby náboženského kultu (...).“[1]

Hospodársky a spoločenský rozvoj Bardejova v 14. a 15.storočí sa pozitívne odráža aj na vývoji knižnice, kedy sa financie mesta začínajú využívať na nákup kníh. V roku 1460 existuje knižnica pri chráme sv. Egídia a obsahuje v tej dobe takmer 30 zväzkov rukopisných kníh. „S rastom kultúrnych potrieb a nárokov na vzdelanie rástol aj záujem o knihy. Dochádza k zakladaniu ďalších súkromných knižníc. Začiatkom 16.storočia funguje súkromná knižnica Juraja Petriho a neskôr knižnica bardejovského farára (...). Obidve knižnice sa formou daru stali súčasťou chrámovej knižnice.“ . [1] Knižnica tak okrem nákupu kníh získava do svojho fondu knihy aj darovaním inými knižnicami.

So vznikom kníhtlače (Johann Gutenberg, 15. storočie) vzrastá aj záujem o knihy. Táto inštitúcia sa stáva otvorenou aj pre potreby mestskej školy; nejde už len o knihy s prevažne náboženskou tematikou, a tak sa okolo roku 1540 z chrámovej knižnice stáva mestská verejná knižnica.

V 17.storočí po stavovských povstaniach spolu s hospodárskym úpadkom mesta začína upadať aj mestská verejná knižnica. V 18. a 19. storočí sa úpadok prehlbuje.

Po vzniku I. ČSR je obnovená činnosť knižničnej rady, sú zakúpené nové knihy a knižný fond obsahuje 204 kníh.

S koncom 2.svetovej vojny sú mnohé knihy odcudzené. V roku 1952 knižnica dostáva názov Okresná knižnica v Bardejove a po rôznych sťahovaniach je umiestnená v budove MNV s počtom zväzkov 6125.

Po roku 1954 má 8 500 zväzkov, začína sa spracovávať knižný katalóg v ukrajinskom jazyku a vznikajú i prvé kroky pri spracovávaní systematického a menného katalógu.

Ďalší priebeh v rokoch:

 • 1974 – knižnica presťahovaná do terajšej budovy na Radničnom námestí
 • 70.roky – prudký nárast fondu: 33 442 zväzkov
 • 90.roky – prudký nárast cien kníh –> nové získavanie výmenným systémom, cez rabat priamo vo vydavateľstvách, odpredajom vyradenej literatúry
 • 1991 – zakúpenie prvých PC a v roku 1993 „(...) sú v knižnici vytvorené technické aj programové podmienky elektronizácie knižničnej práce(...). “ [2]
 • 1995 – vytvorený bezbariérový prístup
 • 1997 – knižnica dostáva názov Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove „Nesie meno bardejovského rodáka, kníhtlačiara a vydavateľa, ktorý žil v rokoch 1540 – 1599.“ - Dávid Gutgesel [2]

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia tejto knižnice je v rámci regiónu dôležitá – je vzdelávacím, bibliografickým ako i informačným centrom, „ (...)pôsobí ako metodické centrum pre obecné knižnice.“ [3] a tiež „Uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie záujmy verejnosti a tým podporuje celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.“ [4]

Pobočky a oddelenia knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem centrálnej knižnice nachádzajúcej sa na Radničnom námestí, má táto knižnica zastúpenie aj na dvoch iných miestach, ktorými je sídlisko Vinbarg (3 821 knižničných jednotiek) a Bardejovské Kúpele (5 755 knižných jednotiek; súčasťou tejto pobočky je aj medicínska literatúra a časopisy pre potreby lekárov a personálu kúpeľov).

Odborné oddelenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Oddelenie spracovania knižničného fondu má za úlohu získavať nové knihy, katalogizovať ich, spracovávať ich v rámci knižnično-informačného systému VIRTUA a tiež sa stará o údržbu, aktualizáciu a s ním súvisiace vyraďovanie knižných jednotiek.
 • Technicko-ekonomický úsek
 • Oddelenie metodiky dokumentuje stav a činnosť ostatných knižníc v regióne, poskytuje konzultácie a okrem iného zabezpečuje školenie knihovníkov.
 • Oddelenie regionálnej bibliografie a informatiky buduje súbežnú regionálnu databázu od roku 1992, vytvára bibliografie, poskytuje rešeršné služby a v oblasti Slovenska zabezpečuje výmenu bibliografických záznamov v rámci KIS3G.

Oddelenia pre čitateľov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Náučné oddelenie obsahuje dokumenty zo spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej a poľnohospodárskej oblasti.
 • Oddelenie krásnej literatúry disponuje knižnými jednotkami rôzneho druhu. Čitateľ tu nájde romány autobiografické, historické, spoločenské, detektívne a mnohé iné. Taktiež toto oddelenie ponúka aj slovenskú tvorbu a doplnkové čítanie – povinnú literatúru.
 • Oddelenie literatúry pre deti a mládež je zaujímavá pre deti a mládež do 15 rokov.
 • Hudobné a umenovedné oddelenie má vo svojom fonde dokumenty (nielen knižného charakteru) z oblasti hudby, výtvarného umenia, divadla, filmu a podobne. Disponuje taktiež gramoplatňami, CD nosičmi a magnetofónovými kazetami pre prezenčnú výpožičnú formu.

Knižničný fond[upraviť | upraviť zdroj]

Knižný fond možno rozdeliť na dve kategórie :

 1. primárny fond, ktorý tvoria knihy, periodiká, regionálna tlač, hudobniny, zvukové, obrazové, audiovizuálne a elektronické dokumenty
 2. sekundárny fond, ktorý obsahuje elektronický katalóg, kartotéky, bibliografie a databázy v elektronickej podobe.

Čo sa týka knižničných jednotiek vo fonde tejto okresnej knižnice, je známy údaj z roku 2002: 77 076 knižničných jednotiek. V rámci všetkých knižníc v okrese (ich počet je 74), vychádzajúc zo štúdií Bardejovského knihovníka 1/2010, sa za rok 2009 knižničné jednotky pohybujú okolo čísla 224 000.

Služby knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Knižnica poskytuje elementárne služby a tiež služby špeciálne, ktorá sa okrem funkčného zamerania odlišujú hlavne v poplatkoch za ich využívanie. Základné služby sú bezplatné, zatiaľ čo za špeciálne knižnično-informačné služby čitateľ platí.

Medzi základné služby patria prezenčné (v priestoroch knižnice) a absenčné (mimo priestorov) výpožičky. Knižnica poskytuje ústne i faktografické bibliografické služby. V rámci informačných služieb je možné využiť online katalóg LIBRIS, obsahujúci encyklopédie, slovníky, monografiu atď., online katalóg BIBLIS, ktorý obsahuje bibliografické záznamy regionálnej tlače, multimediálne databázy a encyklopédie na CD-ROMoch (Slovenská národná bibliografia, JURIX – elektronická zbierka zákonov).

Databázy sprístupnené na internete v knižnici: Elektronic Information for Libraries = viac ako 3 500 full-textových titulov periodík (Academic Search Elite, Business Source Premier, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Comprehensive MEDLINE Plus Full-text).

Kultúrno-spoločenská činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Táto činnosť sa viaže hlavne na oddelenie pre deti a mládež, ktoré sa snaží vhodnou formou priblížiť svet kníh deťom. Pre tento účel usporadúva rôzne podujatia, ako napr. rozprávkové dopoludnia, súťaže a kvízy, hovorené pásmo autorov kníh pre deti a mládež a tiež exkurzie.

Pre dospievajúcich a dospelých čitateľov pozýva knižnica do svojich priestorov rozličných autorov kníh na besedy o ich tvorbe, taktiež prebiehajú spomienkové večery.

Knižnica online[upraviť | upraviť zdroj]

Knižnica má svoju internetovú stránku : www.gutgesel.sk. Za zmienku stojí najmä katalóg, ktorý sa sprístupní v plnej miere po prihlásení registrovaného čitateľa. V katalógu je možné vyhľadávať podľa rôznych kritérií a to nielen v OK Dávida Gutgesela, ale tiež vo všetkých knižniciach, ktoré sú zapojené do projektu KIS3G.
V profile si môže používateľ kontrolovať svoju aktivitu a má možnosť predĺžiť si knihy online.
Na stránke je i sekcia "Nové knihy", kde je aj s obálkou knižničnej jednotky krátka anotácia.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b SABOL, Stanislav. Vývoj verejného knihovníctva v okrese Bardejov : Publikácia k 40. výročiu vzniku OK. Bardejov. Bardejov : PRINT-EX, 1992.
 2. a b GULA, Vasil. 45 rokov Okresnej knižnice v Bardejove. Bardejov : Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, 1997.
 3. JÁSZAYOVÁ, Ľudmila. 50 rokov Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Bardejov : Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, 2002.
 4. MARCIN, Dušan. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Bulletin SAK, 2002, roč. 10, čís. 2. Dostupné online [cit. 2011-05-08]. Archivované 2008-10-10 z originálu.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • GULA, Vasiľ: 45 rokov Okresnej knižnice v Bardejove. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, 1997. 60 s.
 • JÁSZAYOVÁ, Ľudmila: 50 rokov Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, 2002. 48 s.
 • SABOL, Stanislav: Vývoj verejného knihovníctva v okrese Bardejov : Publikácia k 40.výročiu vzniku OK. Okresná knižnica Bardejov : PRINT – EX Bardejov, 1992. 52 s.
 • VALACH, Július: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. 1.vyd. 1987, s.92-95.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°17′40″S 21°16′36″V / 49,294318°S 21,276634°V / 49.294318; 21.276634