Olejovky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Olejovky
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Olejovky[1] (lat. Aphanoneura alebo Aeolosomatida) je v niektorých deleniach taxón (trieda a/alebo rad) obrúčkavcov. V rámci obrúčkavcov sa zaraďuje presnejšie buď ako samostatný taxón obrúčkavcov alebo ako súčasť mnohoštetinavcov alebo staršie ako súčasť máloštetinavcov.[2][1][3][4][5]

V. Franc (pozri nižšie) do tohto taxónu zaraďuje aj niektoré rody (Chaetogaster a Stylaria), ktoré sa u iných autorov obyčajne zaraďujú (v rámci čeľade Naididae) do taxónu tubifexy (Tubificina).

Charakteristika (vrátane rodov Stylaria, Chaetogaster a pod.)[upraviť | upraviť zdroj]

Sú to primitívne vodné červy s belavým, málo pigmentovaným drobným telom, dlhým najviac 10 mm. Na hlave je často 1 pár plochých alebo primitívnych jamkových očí. Ich segmentácia je sčasti potlačená, intersegmentálne disepimenty chýbajú. Nevýrazné clitellum je viditeľné len v dobe pohlavného rozmnožovania. Majú len 1 pár gonád a množia sa často nepohlavne paratómiou. Len 3 – 4 mm dlhá Aeolosoma hemprichi má priesvitné tielko s tukovými kvapôčkami a na hlave obrvený epitel. V sladkých vodách žije aj Stylaria lacustris, dlhá 5 – 6 mm. Rovnako drobný Chaetogaster limnei žije na povrchu tela a v plášťovej dutine vodniakov. Nie je však parazit, skôr komenzál.[6]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Eva TIRJAKOVÁ, Peter VĎAČNÝ, Ľudovít KOCIAN. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV. 2015
  2. Kailash chandra, gopi, K.c., rao, d.v., valarmathi, K. and alfred, J.r.B., 2017. Current status of freshwater faunal diversity in India: 1-624 (Published by the director, Zool. Surv. India, Kolkata). S. 173
  3. Kasprzak, K. The previous and contemporary conceptions on phylogeny and systematic classifications of Oligochaeta (Annelida). In: Annales Zoologici. 1984 [1]
  4. Systém živej prírody [2]
  5. KRATOCHVÍL, J., BARTOŠ, E. Soustava a jména živočichů. Praha: Nakl. Čs. akademie věd. 1954. S. 127
  6. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.