Ondrej Németh

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ondrej Németh
slovenský tyflopéd
slovenský tyflopéd
Narodenie16. apríl 1950 (70 rokov)
Bratislava

PhDr. Ondrej Németh, PhD. (* 16. apríl 1950, Bratislava) je slovenský tyflopéd so zameraním na špeciálno pedagogické poradenstvo.

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre špeciálnej pedagogiky absolvoval v roku 1973 odbor tyflopédia. Téma diplomovej práce: Osobitosti čítania žiakov prvého stupňa ZDŠI pre slabozrakých (1973). Téma rigoróznej práce: Niektoré aspekty optimalizácie výuky čítania slabozrakých žiakov (1980). Dizertačná práca – r. 2008: Špeciálnopedagogické poradenstvo na Slovensku. - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky.

V roku 1973 nastúpil do ZDŠI pre slabozrakých žiakov v Bratislave. V rokoch 1978-1981 pôsobil na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ako odborný asistent (pedagogika zrakovo postihnutých). V období 1981-1984 pracoval na ministerstve školstva ako odborný referent v oddelení špeciálneho školstva. V roku 1984 sa na vlastnú žiadosť vrátil na ZDŠI pre slabozrakých žiakov v Bratislave, kde pôsobil do roku 1991 ako zástupca riaditeľa a riaditeľ. Od roku 1991 tu ostal pracovať v špeciálno-pedagogickej poradni pre deti a mládež so zrakovým postihnutím, zároveň externe prednášal na Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a pracoval v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave ako výskumný a vývojový zamestnanec pre pedagogiku zrakovo postihnutých a špeciálno pedagogické poradestvo. Je členom Ústrednej odbornej komisie pre komplexné riešenie problematiky špeciálno pedagogického poradenstva a Vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a pôsobil vo viacerých medzinárodných projektoch na podporu integrovaného vzdelávania zrakovo postihnutých detí, žiakov a študentov.

Je autorom koncepcie výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých detí, autorom Koncepcie špeciálno pedagogického poradenstva, s ministerstvom školstva spolupracuje na tvorbe koncepčných materiálov a legislatívnych úprav pre túto oblasť. Je autorom viac ako 40 príspevkov do odborných časopisov, v ktorých sa zaoberá predovšetkým problematikou výchovy a vzdelávania detí a mládeže so zrakovým postihnutím, špeciálnopedagogickým poradenstvom a jeho praktickým uplatňovaním.

V roku 1992 mu prezident republiky udelil Medailu J. A. Komenského a v roku 2007 mu udelilo vedenie Pedagogickej fakulty UK bronzovú medailu za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji vedy, výskumu a výučby na Pedagogickej fakulte UK. Ondrej Németh patrí medzi odborníkov, ktorí sa podieľajú na zobecňovaní a uplatňovaní súčasných spoločenských požiadaviek v oblasti výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých detí a mládeže.

Publikačná činnosť (výber)[upraviť | upraviť kód]

 • Dyslexia a hodnotenie. In Rodina a škola, roč. 30, č. 10 (1983)
 • III. medzinárodná konferencia defektológov socialistických krajín. In Otázky defektológie, roč. 26, č. 10 (1984)
 • Pracovná výchova zrakovo postihnutých žiakov. In Tkáčik, P. et al. Pracovná výchova I. - vysokoškolské skriptá (1989)
 • Ako ďalej v tyflopédii? In Učiteľské noviny, roč. 90, č. 22 (1990)
 • Ako ďalej vo výchove a vzdelávaní zrakovo postihnutých. In Rodina a škola, roč.37 (1990)
 • Špeciálnopedagogické poradenstvo v systéme komplexnej starostlivosti o zrakovo postihnutých. In Predškolská výchova, roč. 47 (1992)
 • Výchova a vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím. In Koncepcia výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí a mládeže (1993)
 • Podiel špeciálno-pedagogického poradenstva na integrácii zrakovo postihnutých detí. In Senka, J. Integrácia postihnutých detí v bežných školách. (1995)
 • Slabozrakosť ako pedagogický problém. 1. vyd. Bratislava: : Sapientia (1999)
 • Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike v časovom horizonte rokov 2000-2015. In Humanita, roč. 9, č. 2 (2000)
 • Vzorový štatút zariadení špeciálnopedagogického poradenstva – praktická aplikácia. In Raabe Škola a právo, č G 3.8, 1 - 28. (2000)
 • Slovenská modifikácia holandského počítačového programu Kijkdoos. In Komplexná starostlivosť o zrakovo postihnuté deti, žiakov a študentov. s. 53 - 59. Bratislava: Metodické centrum Bratislava. (2001)
 • Slovenská modifikácia holandského počítačového programu Kijkdoos. In Speciální pedagogika, roč. 12, č. 3, s. 197-202. Praha: Univerzita Karlova v Prahe. (2002)
 • Úroveň služieb poskytovaných zariadeniami špeciálnopedagogického poradenstva na Slovensku. In Pedagogické spektrum, roč. 12. č. 3/4 (2003)
 • Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva. In Rovnaké príležitosti pre vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím. 1. vyd. Levoča: Polypres Levoča s.r.o. (2006)
 • Pätnásť rokov slovenského špeciálnopedagogického poradenstva. In Manažment školy, roč. 2007, č. 5 (2007)

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]